tt-rss/include/colors.php

355 lines
9.7 KiB
PHP

<?php
if (file_exists("lib/floIcon.php")) {
require_once "lib/floIcon.php";
}
function _resolve_htmlcolor($color) {
$htmlcolors = array ("aliceblue" => "#f0f8ff",
"antiquewhite" => "#faebd7",
"aqua" => "#00ffff",
"aquamarine" => "#7fffd4",
"azure" => "#f0ffff",
"beige" => "#f5f5dc",
"bisque" => "#ffe4c4",
"black" => "#000000",
"blanchedalmond" => "#ffebcd",
"blue" => "#0000ff",
"blueviolet" => "#8a2be2",
"brown" => "#a52a2a",
"burlywood" => "#deb887",
"cadetblue" => "#5f9ea0",
"chartreuse" => "#7fff00",
"chocolate" => "#d2691e",
"coral" => "#ff7f50",
"cornflowerblue" => "#6495ed",
"cornsilk" => "#fff8dc",
"crimson" => "#dc143c",
"cyan" => "#00ffff",
"darkblue" => "#00008b",
"darkcyan" => "#008b8b",
"darkgoldenrod" => "#b8860b",
"darkgray" => "#a9a9a9",
"darkgrey" => "#a9a9a9",
"darkgreen" => "#006400",
"darkkhaki" => "#bdb76b",
"darkmagenta" => "#8b008b",
"darkolivegreen" => "#556b2f",
"darkorange" => "#ff8c00",
"darkorchid" => "#9932cc",
"darkred" => "#8b0000",
"darksalmon" => "#e9967a",
"darkseagreen" => "#8fbc8f",
"darkslateblue" => "#483d8b",
"darkslategray" => "#2f4f4f",
"darkslategrey" => "#2f4f4f",
"darkturquoise" => "#00ced1",
"darkviolet" => "#9400d3",
"deeppink" => "#ff1493",
"deepskyblue" => "#00bfff",
"dimgray" => "#696969",
"dimgrey" => "#696969",
"dodgerblue" => "#1e90ff",
"firebrick" => "#b22222",
"floralwhite" => "#fffaf0",
"forestgreen" => "#228b22",
"fuchsia" => "#ff00ff",
"gainsboro" => "#dcdcdc",
"ghostwhite" => "#f8f8ff",
"gold" => "#ffd700",
"goldenrod" => "#daa520",
"gray" => "#808080",
"grey" => "#808080",
"green" => "#008000",
"greenyellow" => "#adff2f",
"honeydew" => "#f0fff0",
"hotpink" => "#ff69b4",
"indianred " => "#cd5c5c",
"indigo " => "#4b0082",
"ivory" => "#fffff0",
"khaki" => "#f0e68c",
"lavender" => "#e6e6fa",
"lavenderblush" => "#fff0f5",
"lawngreen" => "#7cfc00",
"lemonchiffon" => "#fffacd",
"lightblue" => "#add8e6",
"lightcoral" => "#f08080",
"lightcyan" => "#e0ffff",
"lightgoldenrodyellow" => "#fafad2",
"lightgray" => "#d3d3d3",
"lightgrey" => "#d3d3d3",
"lightgreen" => "#90ee90",
"lightpink" => "#ffb6c1",
"lightsalmon" => "#ffa07a",
"lightseagreen" => "#20b2aa",
"lightskyblue" => "#87cefa",
"lightslategray" => "#778899",
"lightslategrey" => "#778899",
"lightsteelblue" => "#b0c4de",
"lightyellow" => "#ffffe0",
"lime" => "#00ff00",
"limegreen" => "#32cd32",
"linen" => "#faf0e6",
"magenta" => "#ff00ff",
"maroon" => "#800000",
"mediumaquamarine" => "#66cdaa",
"mediumblue" => "#0000cd",
"mediumorchid" => "#ba55d3",
"mediumpurple" => "#9370db",
"mediumseagreen" => "#3cb371",
"mediumslateblue" => "#7b68ee",
"mediumspringgreen" => "#00fa9a",
"mediumturquoise" => "#48d1cc",
"mediumvioletred" => "#c71585",
"midnightblue" => "#191970",
"mintcream" => "#f5fffa",
"mistyrose" => "#ffe4e1",
"moccasin" => "#ffe4b5",
"navajowhite" => "#ffdead",
"navy" => "#000080",
"oldlace" => "#fdf5e6",
"olive" => "#808000",
"olivedrab" => "#6b8e23",
"orange" => "#ffa500",
"orangered" => "#ff4500",
"orchid" => "#da70d6",
"palegoldenrod" => "#eee8aa",
"palegreen" => "#98fb98",
"paleturquoise" => "#afeeee",
"palevioletred" => "#db7093",
"papayawhip" => "#ffefd5",
"peachpuff" => "#ffdab9",
"peru" => "#cd853f",
"pink" => "#ffc0cb",
"plum" => "#dda0dd",
"powderblue" => "#b0e0e6",
"purple" => "#800080",
"red" => "#ff0000",
"rosybrown" => "#bc8f8f",
"royalblue" => "#4169e1",
"saddlebrown" => "#8b4513",
"salmon" => "#fa8072",
"sandybrown" => "#f4a460",
"seagreen" => "#2e8b57",
"seashell" => "#fff5ee",
"sienna" => "#a0522d",
"silver" => "#c0c0c0",
"skyblue" => "#87ceeb",
"slateblue" => "#6a5acd",
"slategray" => "#708090",
"slategrey" => "#708090",
"snow" => "#fffafa",
"springgreen" => "#00ff7f",
"steelblue" => "#4682b4",
"tan" => "#d2b48c",
"teal" => "#008080",
"thistle" => "#d8bfd8",
"tomato" => "#ff6347",
"turquoise" => "#40e0d0",
"violet" => "#ee82ee",
"wheat" => "#f5deb3",
"white" => "#ffffff",
"whitesmoke" => "#f5f5f5",
"yellow" => "#ffff00",
"yellowgreen" => "#9acd32");
$color = strtolower($color);
if (isset($htmlcolors[$color]))
return $htmlcolors[$color];
else
return $color;
}
### RGB >> HSL
function _color_rgb2hsl($rgb) {
$r = $rgb[0]; $g = $rgb[1]; $b = $rgb[2];
$min = min($r, min($g, $b)); $max = max($r, max($g, $b));
$delta = $max - $min; $l = ($min + $max) / 2; $s = 0;
if ($l > 0 && $l < 1) {
$s = $delta / ($l < 0.5 ? (2 * $l) : (2 - 2 * $l));
}
$h = 0;
if ($delta > 0) {
if ($max == $r && $max != $g) $h += ($g - $b) / $delta;
if ($max == $g && $max != $b) $h += (2 + ($b - $r) / $delta);
if ($max == $b && $max != $r) $h += (4 + ($r - $g) / $delta);
$h /= 6;
} return array($h, $s, $l);
}
### HSL >> RGB
function _color_hsl2rgb($hsl) {
$h = $hsl[0]; $s = $hsl[1]; $l = $hsl[2];
$m2 = ($l <= 0.5) ? $l * ($s + 1) : $l + $s - $l*$s;
$m1 = $l * 2 - $m2;
return array(_color_hue2rgb($m1, $m2, $h + 0.33333),
_color_hue2rgb($m1, $m2, $h),
_color_hue2rgb($m1, $m2, $h - 0.33333));
}
### Helper function for _color_hsl2rgb().
function _color_hue2rgb($m1, $m2, $h) {
$h = ($h < 0) ? $h + 1 : (($h > 1) ? $h - 1 : $h);
if ($h * 6 < 1) return $m1 + ($m2 - $m1) * $h * 6;
if ($h * 2 < 1) return $m2;
if ($h * 3 < 2) return $m1 + ($m2 - $m1) * (0.66666 - $h) * 6;
return $m1;
}
### Convert a hex color into an RGB triplet.
function _color_unpack($hex, $normalize = false) {
if (strpos($hex, '#') !== 0)
$hex = _resolve_htmlcolor($hex);
else
$hex = substr($hex, 1);
if (strlen($hex) == 4) {
$hex = $hex[1] . $hex[1] . $hex[2] . $hex[2] . $hex[3] . $hex[3];
}
$c = hexdec($hex);
for ($i = 16; $i >= 0; $i -= 8) {
$out[] = (($c >> $i) & 0xFF) / ($normalize ? 255 : 1);
} return $out;
}
### Convert an RGB triplet to a hex color.
function _color_pack($rgb, $normalize = false) {
foreach ($rgb as $k => $v) {
$out |= (($v * ($normalize ? 255 : 1)) << (16 - $k * 8));
}return '#'. str_pad(dechex($out), 6, 0, STR_PAD_LEFT);
}
function rgb2hsl($arr) {
$r = $arr[0];
$g = $arr[1];
$b = $arr[2];
$var_R = ($r / 255);
$var_G = ($g / 255);
$var_B = ($b / 255);
$var_Min = min($var_R, $var_G, $var_B);
$var_Max = max($var_R, $var_G, $var_B);
$del_Max = $var_Max - $var_Min;
$v = $var_Max;
if ($del_Max == 0) {
$h = 0;
$s = 0;
} else {
$s = $del_Max / $var_Max;
$del_R = ((($var_Max - $var_R ) / 6 ) + ($del_Max / 2 ) ) / $del_Max;
$del_G = ((($var_Max - $var_G ) / 6 ) + ($del_Max / 2 ) ) / $del_Max;
$del_B = ((($var_Max - $var_B ) / 6 ) + ($del_Max / 2 ) ) / $del_Max;
if ($var_R == $var_Max) $h = $del_B - $del_G;
else if ($var_G == $var_Max) $h = (1 / 3 ) + $del_R - $del_B;
else if ($var_B == $var_Max) $h = (2 / 3 ) + $del_G - $del_R;
if ($h < 0) $h++;
if ($h > 1) $h--;
}
return array($h, $s, $v);
}
function hsl2rgb($arr) {
$h = $arr[0];
$s = $arr[1];
$v = $arr[2];
if($s == 0) {
$r = $g = $B = $v * 255;
} else {
$var_H = $h * 6;
$var_i = floor($var_H );
$var_1 = $v * (1 - $s );
$var_2 = $v * (1 - $s * ($var_H - $var_i ) );
$var_3 = $v * (1 - $s * (1 - ($var_H - $var_i ) ) );
if ($var_i == 0) { $var_R = $v ; $var_G = $var_3 ; $var_B = $var_1 ; }
else if ($var_i == 1) { $var_R = $var_2 ; $var_G = $v ; $var_B = $var_1 ; }
else if ($var_i == 2) { $var_R = $var_1 ; $var_G = $v ; $var_B = $var_3 ; }
else if ($var_i == 3) { $var_R = $var_1 ; $var_G = $var_2 ; $var_B = $v ; }
else if ($var_i == 4) { $var_R = $var_3 ; $var_G = $var_1 ; $var_B = $v ; }
else { $var_R = $v ; $var_G = $var_1 ; $var_B = $var_2 ; }
$r = $var_R * 255;
$g = $var_G * 255;
$B = $var_B * 255;
}
return array($r, $g, $B);
}
function colorPalette($imageFile, $numColors, $granularity = 5) {
$granularity = max(1, abs((int)$granularity));
$colors = array();
$size = @getimagesize($imageFile);
// to enable .ico support place floIcon.php into lib/
if (strtolower($size['mime']) == 'image/vnd.microsoft.icon') {
if (class_exists("floIcon")) {
$ico = new floIcon();
@$ico->readICO($imageFile);
if(count($ico->images)==0)
return false;
else
$img = @$ico->images[count($ico->images)-1]->getImageResource();
} else {
return false;
}
} else if ($size[0] > 0 && $size[1] > 0) {
$img = @imagecreatefromstring(file_get_contents($imageFile));
}
if (!$img) return false;
for($x = 0; $x < $size[0]; $x += $granularity) {
for($y = 0; $y < $size[1]; $y += $granularity) {
$thisColor = imagecolorat($img, $x, $y);
$rgb = imagecolorsforindex($img, $thisColor);
$red = round(round(($rgb['red'] / 0x33)) * 0x33);
$green = round(round(($rgb['green'] / 0x33)) * 0x33);
$blue = round(round(($rgb['blue'] / 0x33)) * 0x33);
$thisRGB = sprintf('%02X%02X%02X', $red, $green, $blue);
if(array_key_exists($thisRGB, $colors)) {
$colors[$thisRGB]++;
} else{
$colors[$thisRGB] = 1;
}
}
}
arsort($colors);
return array_slice(array_keys($colors), 0, $numColors);
}
function calculate_avg_color($iconFile) {
$palette = colorPalette($iconFile, 4, 4);
if (is_array($palette)) {
foreach ($palette as $p) {
$hsl = rgb2hsl(_color_unpack("#$p"));
if ($hsl[1] > 0.25 && $hsl[2] > 0.25 &&
!($hsl[0] >= 0 && $hsl[0] < 0.01 && $hsl[1] < 0.01) &&
!($hsl[0] >= 0 && $hsl[0] < 0.01 && $hsl[2] > 0.99)) {
return _color_pack(hsl2rgb($hsl));
}
}
}
return '';
}