Browse Source

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (660 of 660 strings)

Translation: Tiny Tiny RSS/messages
Translate-URL: https://weblate.tt-rss.org/projects/tt-rss/messages/cs/
master
Marek Pavelka 1 year ago committed by Weblate
parent
commit
5c6c123676
  1. BIN
      locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/messages.mo
  2. 157
      locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/messages.po

BIN
locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/messages.mo

Binary file not shown.

157
locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/messages.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: TT-RSS CZech\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-26 13:06+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-31 16:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-03 16:30+0000\n"
"Last-Translator: Marek Pavelka <mara.pavelka@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://weblate.tt-rss.org/projects/tt-rss/messages/cs/"
">\n"
@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.0.4\n"
"X-Generator: Weblate 4.5\n"
#: backend.php:55
msgid "Use default"
@ -295,14 +295,12 @@ msgid "Open previous article (in combined mode, scroll up)"
msgstr "Otevřít předchozí článek (v kombinovaném režimu, posouvat nahoru)"
#: classes/rpc.php:549
#, fuzzy
msgid "Scroll headlines by one page down"
msgstr "Posunout článek o stránku dolů"
msgstr "Posunout nadpisy o stránku dolů"
#: classes/rpc.php:550
#, fuzzy
msgid "Scroll headlines by one page up"
msgstr "Posunout článek o stránku nahoru"
msgstr "Posunout nadpisy o stránku nahoru"
#: classes/rpc.php:551
msgid "Open next article"
@ -313,24 +311,20 @@ msgid "Open previous article"
msgstr "Otevřít předchozí článek"
#: classes/rpc.php:553
#, fuzzy
msgid "Move to next article (don't expand)"
msgstr "Přejít na další článek (nerozbalovat ani neoznačovat jako přečtené)"
msgstr "Přejít na další článek (nerozbalovat)"
#: classes/rpc.php:554
#, fuzzy
msgid "Move to previous article (don't expand)"
msgstr ""
"Přejít na předchozí článek (nerozbalovat ani neoznačovat jako přečtené)"
msgstr "Přejít na předchozí článek (nerozbalovat)"
#: classes/rpc.php:555
msgid "Show search dialog"
msgstr "Zobrazit dialogové okno hledání"
#: classes/rpc.php:556
#, fuzzy
msgid "Cancel active search"
msgstr "Zrušit hledání"
msgstr "Zrušit aktivní hledání"
#: classes/rpc.php:557
msgid "Article"
@ -662,7 +656,7 @@ msgstr "Rozšířené"
#: classes/pref/prefs.php:69
msgid "Debugging"
msgstr ""
msgstr "Ladění"
#: classes/pref/prefs.php:75
msgid "Never apply these tags automatically (comma-separated list)."
@ -832,22 +826,19 @@ msgstr "Motiv"
#: classes/pref/prefs.php:106
msgid "Don't enforce DISTINCT headlines"
msgstr ""
msgstr "Nevynucovat JEDINEČNÉ nadpisy"
#: classes/pref/prefs.php:106
#, fuzzy
msgid "May produce duplicate entries"
msgstr "Povolit duplicitní články"
msgstr "Může vytvářet duplicitní položky"
#: classes/pref/prefs.php:107
#, fuzzy
msgid "Show article and feed IDs"
msgstr "Zobrazit články"
msgstr "Zobrazit identifikátory článků a kanálů"
#: classes/pref/prefs.php:107
#, fuzzy
msgid "In the headlines buffer"
msgstr "Seřadit nadpisy podle data kanálu"
msgstr "Ve vyrovnávací paměti nadpisů"
#: classes/pref/prefs.php:208
msgid "The configuration was saved."
@ -949,9 +940,8 @@ msgid "App passwords"
msgstr "Hesla aplikace"
#: classes/pref/prefs.php:545
#, fuzzy
msgid "Authenticator (OTP)"
msgstr "Ověření"
msgstr "Ověřovací aplikace (Jednorázové heslo)"
#: classes/pref/prefs.php:556
msgid "Some preferences are only available in default profile."
@ -1094,34 +1084,32 @@ msgstr "Obnovit"
#: classes/pref/system.php:73
msgid "&lt;&lt;"
msgstr ""
msgstr "&lt;&lt;"
#: classes/pref/system.php:77
#, php-format
msgid "Page %d of %d"
msgstr ""
msgstr "Stránka %d z %d"
#: classes/pref/system.php:82
msgid "&gt;&gt;"
msgstr ""
msgstr "&gt;&gt;"
#: classes/pref/system.php:91
msgid "Severity:"
msgstr ""
msgstr "Závažnost:"
#: classes/pref/system.php:95
#, fuzzy
msgid "Errors"
msgstr "Chyba"
msgstr "Chyby"
#: classes/pref/system.php:96
msgid "Warnings"
msgstr ""
msgstr "Upozornění"
#: classes/pref/system.php:97
#, fuzzy
msgid "Everything"
msgstr "Zrušit výběr všeho"
msgstr "Vše"
#: classes/pref/system.php:107
msgid "Error"
@ -1268,34 +1256,33 @@ msgstr[1] "(%d kanály)"
msgstr[2] "(%d kanálů)"
#: classes/pref/feeds.php:537
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "(%d day)"
msgid_plural "(%d days)"
msgstr[0] "(%d kanál)"
msgstr[1] "(%d kanály)"
msgstr[2] "(%d kanálů)"
msgstr[0] "(%d den)"
msgstr[1] "(%d dny)"
msgstr[2] "(%d dní)"
#: classes/pref/feeds.php:539 classes/pref/feeds.php:587
#, fuzzy
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázat jednorázové heslo"
msgstr "Zakázáno"
#: classes/pref/feeds.php:543
#, php-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "%d den"
msgstr[1] "%d dny"
msgstr[2] "%d dní"
#: classes/pref/feeds.php:569
msgid "Check to enable field"
msgstr "Zaškrtněte pro povolení pole"
#: classes/pref/feeds.php:585
#, fuzzy, php-format
#, php-format
msgid "(%d days)"
msgstr "(%d kanál)"
msgstr "(%d dní)"
#: classes/pref/feeds.php:590 js/CommonDialogs.js:456
msgid "Include in e-mail digest"
@ -1322,9 +1309,8 @@ msgid "Language:"
msgstr "Jazyk:"
#: classes/pref/feeds.php:628 js/CommonDialogs.js:522
#, fuzzy
msgid "Update interval:"
msgstr "Výchozí interval aktualizace"
msgstr "Interval aktualizace:"
#: classes/pref/feeds.php:635 js/CommonDialogs.js:526
msgid "Article purging:"
@ -1453,18 +1439,16 @@ msgid "Clear all generated URLs"
msgstr "Vymazat všechny vygenerované URL"
#: classes/pref/feeds.php:1075
#, fuzzy
msgid "My feeds"
msgstr "Více kanálů"
msgstr "Mé kanály"
#: classes/pref/feeds.php:1080
msgid "OPML"
msgstr "OPML"
#: classes/pref/feeds.php:1085
#, fuzzy
msgid "Sharing"
msgstr "Sdílet"
msgstr "Sdíle"
#: classes/userhelper.php:197
#, php-format
@ -1664,9 +1648,8 @@ msgid "Show related articles"
msgstr "Zobrazit související články"
#: plugins/af_psql_trgm/init.php:134
#, fuzzy
msgid "Mark similar articles as read (af_psql_trgm)"
msgstr "Označit podobné články jako přečtené"
msgstr "Označit podobné články jako přečtené (af_psql_trgm)"
#: plugins/af_psql_trgm/init.php:164
msgid "Minimum similarity:"
@ -1687,18 +1670,16 @@ msgid "Minimum title length:"
msgstr "Minimální délka názvu:"
#: plugins/af_psql_trgm/init.php:187
#, fuzzy
msgid "Enable for all feeds."
msgstr "Povolit pro všechny kanály:"
msgstr "Povolit pro všechny kanály."
#: plugins/af_psql_trgm/init.php:206 plugins/af_readability/init.php:106
msgid "Currently enabled for (click to edit):"
msgstr "Aktuálně povoleno pro (klikněte pro úpravu):"
#: plugins/af_psql_trgm/init.php:226
#, fuzzy
msgid "Similarity (af_psql_trgm)"
msgstr "Podobnost (pg_trgm)"
msgstr "Podobnost (af_psql_trgm)"
#: plugins/af_psql_trgm/init.php:232
msgid "Mark similar articles as read"
@ -1756,7 +1737,6 @@ msgid "Subject:"
msgstr "Předmět:"
#: plugins/mail/init.php:185
#, fuzzy
msgid "Send email"
msgstr "Odeslat e-mail"
@ -1769,9 +1749,8 @@ msgid "Inline content"
msgstr "Vložený obsah"
#: plugins/af_readability/init.php:43
#, fuzzy
msgid "Append content"
msgstr "Vložený obsah"
msgstr "Připojit obsah"
#: plugins/af_readability/init.php:52
msgid "Toggle full article text"
@ -1789,7 +1768,7 @@ msgstr ""
#: plugins/af_readability/init.php:113
msgid "(append)"
msgstr ""
msgstr "(připojit)"
#: plugins/af_readability/init.php:128
msgid "Readability"
@ -1801,7 +1780,7 @@ msgstr "Vložený obsah článku"
#: plugins/af_readability/init.php:139
msgid "Append to summary, instead of replacing it"
msgstr ""
msgstr "Připojit k souhrnu namísto jeho nahrazení"
#: plugins/bookmarklets/init.php:88 js/CommonDialogs.js:93
msgid "Subscribe"
@ -1921,23 +1900,20 @@ msgid "NSFW Plugin"
msgstr "Modul Neotvírat v práci"
#: plugins/nsfw/init.php:65
#, fuzzy
msgid "Tags to consider NSFW (comma-separated):"
msgstr "Značky považované za Neotvírat v práci (oddělené čárkami)"
msgstr "Značky považované za Neotvírat v práci (oddělené čárkami):"
#: plugins/nsfw/init.php:87
msgid "Configuration saved."
msgstr "Konfigurace uložena."
#: plugins/mailto/init.php:19 plugins/mailto/init.php:29
#, fuzzy
msgid "Forward by email (mailto:)"
msgstr "Přeposlat e-mailem"
msgstr "Přeposlat e-mailem (mailto:)"
#: plugins/mailto/init.php:79
#, fuzzy
msgid "Click to open your mail client"
msgstr "Klikněte na následující odkaz pro spuštění poštovního klienta:"
msgstr "Klikněte pro spuštění poštovního klienta"
#: plugins/mailto/init.php:85
msgid "Close this dialog"
@ -1959,16 +1935,15 @@ msgstr "Povolit dodatečnou kontrolu duplicit"
#: plugins/af_redditimgur/init.php:73
#, php-format
msgid "Rewrite Reddit URLs to %s"
msgstr ""
msgstr "Přepsat adresy URL Redditu na %s"
#: plugins/toggle_sidebar/init.php:27
msgid "Toggle sidebar"
msgstr "Přepnout postranní panel"
#: plugins/share/init.php:42
#, fuzzy
msgid "Article unshared"
msgstr "Články sdílené pomocí URL"
msgstr "Články nejsou sdíleny"
#: plugins/share/init.php:50
msgid "You can disable all articles shared by unique URLs here."
@ -2016,11 +1991,11 @@ msgstr "Nezobrazuje obrázky v článcích, snižuje automatická obnovení."
#: include/login_form.php:156 js/Feeds.js:275
msgid "Safe mode"
msgstr ""
msgstr "Bezpečný režim"
#: include/login_form.php:161
msgid "Uses default theme and prevents all plugins from loading."
msgstr ""
msgstr "Používá výchozí motiv a brání všem modulům v načtení."
#: include/login_form.php:169
msgid "Remember me"
@ -2144,23 +2119,17 @@ msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: js/App.js:462
#, fuzzy
msgid "Update daemon is not running."
msgstr ""
"<span onclick=\"App.explainError(3)\">Démon aktualizací neaktualizuje kanály."
"</span>"
msgstr "Démon aktualizací není spuštěný."
#: js/App.js:475
#, fuzzy
msgid "Update daemon is not updating feeds."
msgstr ""
"<span onclick=\"App.explainError(3)\">Démon aktualizací neaktualizuje kanály."
"</span>"
msgstr "Démon aktualizací neaktualizuje kanály."
#: js/App.js:559
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Fatal error: %s"
msgstr "Závažná chyba"
msgstr "Závažná chyba: %s"
#: js/App.js:560
msgid "Fatal error"
@ -2298,6 +2267,8 @@ msgid ""
"Provided URL is a HTML page referencing multiple feeds, please select "
"required feed from the dropdown menu below."
msgstr ""
"Zadaná adresa URL je stránka HTML odkazující na více kanálů, vyberte "
"požadovaný kanál z níže uvedené rozevírací nabídky."
#: js/CommonDialogs.js:122
msgid ""
@ -2356,9 +2327,8 @@ msgid "Edit Feed"
msgstr "Upravit kanál"
#: js/CommonDialogs.js:349
#, fuzzy
msgid "Please select an image file."
msgstr "Vyberte soubor obrázku k nahrání."
msgstr "Vyberte soubor obrázku."
#: js/CommonDialogs.js:369
msgid "Upload failed: icon is too big."
@ -2385,9 +2355,8 @@ msgid "Feed icon removed."
msgstr "Ikona kanálu odebrána."
#: js/CommonDialogs.js:568
#, fuzzy
msgid "Upload new icon..."
msgstr "Nahrát novou ikonu pro tento kanál?"
msgstr "Nahrát novou ikonu"
#: js/CommonDialogs.js:597
msgid "Show as feed"
@ -2662,9 +2631,8 @@ msgid "Article URL:"
msgstr "URL článku:"
#: js/Article.js:122
#, fuzzy
msgid "No URL could be displayed for this article."
msgstr "Odebrat sdílení pro tento článek?"
msgstr "Pro tento článek nemůže být zobrazena žádná adresa URL."
#: js/Article.js:144
msgid "no tags"
@ -2776,14 +2744,12 @@ msgid "Inverse regular expression matching"
msgstr "Inverzní porovnání regulárního výrazu"
#: js/CommonFilters.js:218
#, fuzzy
msgid "on"
msgstr "Žádný"
msgstr "zapnuto"
#: js/CommonFilters.js:230
#, fuzzy
msgid "More info"
msgstr "více informací"
msgstr "Více informací"
#: js/CommonFilters.js:232
msgid "Save rule"
@ -2842,9 +2808,8 @@ msgid "Unable to fetch full text for this article"
msgstr "Nelze načíst úplný text pro tento článek"
#: plugins/mailto/init.js:17
#, fuzzy
msgid "Forward article by email (mailto:)"
msgstr "Přeposlat článek e-mailem"
msgstr "Přeposlat článek e-mailem (mailto:)"
#: plugins/shorten_expanded/init.js:41
msgid "Click to expand article"
@ -2879,6 +2844,8 @@ msgid ""
"Tiny Tiny RSS is running in safe mode. All themes and plugins are disabled. "
"You will need to log out and back in to disable it."
msgstr ""
"Tiny Tiny RSS běží v nouzovém režimu. Všechny motivy a moduly jsou zakázány. "
"Pro jeho vypnutí se budete muset odhlásit a znovu přihlásit."
#: js/Feeds.js:604
msgid "Used for word stemming"
@ -2886,7 +2853,7 @@ msgstr "Použito pro rozklad slov"
#: js/App.js:597
msgid "Additional information"
msgstr ""
msgstr "Dodatečné informace"
#: js/PrefFeedTree.js:369
msgid "Rename category to:"
@ -2930,7 +2897,7 @@ msgstr "Nastavit hodnocení"
#: js/Headlines.js:635
msgid "Delete permanently"
msgstr ""
msgstr "Trvale odstranit"
#: js/Headlines.js:809
msgid ""

Loading…
Cancel
Save