po: merge changes

Signed-off-by: Karel Zak <kzak@redhat.com>
pull/372/head
Karel Zak 6 years ago
parent 970ee687e1
commit e705911143
 1. 411
    po/ca.po
 2. 411
    po/cs.po
 3. 411
    po/da.po
 4. 4843
    po/de.po
 5. 416
    po/es.po
 6. 403
    po/et.po
 7. 403
    po/eu.po
 8. 411
    po/fi.po
 9. 411
    po/fr.po
 10. 403
    po/gl.po
 11. 403
    po/hr.po
 12. 403
    po/hu.po
 13. 403
    po/id.po
 14. 403
    po/it.po
 15. 411
    po/ja.po
 16. 422
    po/nl.po
 17. 416
    po/pl.po
 18. 411
    po/pt_BR.po
 19. 403
    po/ru.po
 20. 403
    po/sl.po
 21. 416
    po/sv.po
 22. 411
    po/tr.po
 23. 416
    po/uk.po
 24. 405
    po/util-linux.pot
 25. 411
    po/vi.po
 26. 433
    po/zh_CN.po
 27. 411
    po/zh_TW.po

@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.13-pre3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-19 14:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-08 11:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-17 13:40+0200\n"
"Last-Translator: Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@ -34,8 +34,8 @@ msgstr ""
#: disk-utils/addpart.c:56 disk-utils/blockdev.c:276 disk-utils/blockdev.c:420
#: disk-utils/blockdev.c:446 disk-utils/cfdisk.c:2622 disk-utils/delpart.c:57
#: disk-utils/fdformat.c:227 disk-utils/fdisk.c:718 disk-utils/fdisk.c:990
#: disk-utils/fdisk-list.c:299 disk-utils/fdisk-list.c:339
#: disk-utils/fdisk-list.c:358 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fdisk-list.c:301 disk-utils/fdisk-list.c:341
#: disk-utils/fdisk-list.c:360 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:155 disk-utils/fsck.cramfs.c:510
#: disk-utils/isosize.c:134 disk-utils/mkfs.bfs.c:189
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:173 disk-utils/mkfs.cramfs.c:661
@ -274,7 +274,7 @@ msgid "Quit program without writing changes"
msgstr "Surt del programa sense escriure la taula de particions"
#: disk-utils/cfdisk.c:183 libfdisk/src/bsd.c:439 libfdisk/src/bsd.c:1020
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2893 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2902 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/sun.c:1116
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
@ -638,8 +638,8 @@ msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr ""
# FIXME: és possible que no es puga introduir l'accent. jm
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1517
#: sys-utils/lscpu.c:1527
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1526
#: sys-utils/lscpu.c:1536
msgid "yes"
msgstr "sí"
@ -877,7 +877,7 @@ msgid "Using default response %c."
msgstr "S'està utilitzant el valor per defecte %u\n"
#: disk-utils/fdisk.c:176 disk-utils/fdisk.c:250 disk-utils/fdisk.c:325
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2260
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2269
#, fuzzy
msgid "Value out of range."
msgstr "El valor està fora del rang.\n"
@ -979,7 +979,7 @@ msgstr "%s: no s'ha pogut llegir %s.\n"
# Parla d'etiquetes, segurament és femení
#: disk-utils/fdisk.c:695 libfdisk/src/bsd.c:259 libfdisk/src/dos.c:933
#: libfdisk/src/gpt.c:2193
#: libfdisk/src/gpt.c:2202
#, fuzzy
msgid "First sector"
msgstr "Primera %s"
@ -1160,14 +1160,14 @@ msgstr ""
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "%d capçals, %d sectors/pista, %d cilindres"
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:271
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr ""
"Unitats = %s de %d * %d = %d octets\n"
"\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:277
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:279
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr ""
@ -1192,70 +1192,70 @@ msgstr "Unitat de disc: %s\n"
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Unitat de disc: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:107 disk-utils/fdisk-list.c:217
#: disk-utils/fdisk-list.c:109 disk-utils/fdisk-list.c:219
#: disk-utils/fsck.c:1244
#, fuzzy
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:113 disk-utils/fdisk-list.c:223
#: disk-utils/fdisk-list.c:115 disk-utils/fdisk-list.c:225
#, fuzzy
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:154 disk-utils/fdisk-list.c:247
#: disk-utils/fdisk-list.c:156 disk-utils/fdisk-list.c:249
#, fuzzy
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:181
#: disk-utils/fdisk-list.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "La partició %i no comença en el límit del cilindre:\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:190
#: disk-utils/fdisk-list.c:192
#, fuzzy
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr ""
"\n"
"Les entrades a la taula de particions no estan en l'ordre del disc\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2889 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2898 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
#, fuzzy
msgid "Start"
msgstr "inici"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2890 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2899 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
msgid "End"
msgstr "Final"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2891 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2900 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
msgid "Sectors"
msgstr "Sectors"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2892 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2901 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
msgid "Size"
msgstr ""
#: disk-utils/fdisk-list.c:265
#: disk-utils/fdisk-list.c:267
#, fuzzy, c-format
msgid "Unpartitioned space %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr ""
"\n"
"Disc %s: %lu cilindres, %lu capçals, %lu sectors/pista\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:410
#: disk-utils/fdisk-list.c:412
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Available columns (for -o):\n"
msgstr "Ordres disponibles:\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:451
#: disk-utils/fdisk-list.c:453
#, fuzzy, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "%s: Ordre desconeguda: %s\n"
@ -1804,7 +1804,7 @@ msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: disk-utils/fsck.c:679 login-utils/login.c:968 login-utils/sulogin.c:1029
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:337 sys-utils/nsenter.c:153
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:345 sys-utils/nsenter.c:153
#: sys-utils/swapon.c:316 sys-utils/unshare.c:219 sys-utils/unshare.c:420
#: term-utils/script.c:780
#, fuzzy
@ -1820,7 +1820,7 @@ msgstr "no ha estat possible executar openpty\n"
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:347 sys-utils/swapon.c:348
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:363 sys-utils/swapon.c:348
#: sys-utils/unshare.c:404 sys-utils/unshare.c:425
#, fuzzy
msgid "waitpid failed"
@ -2970,8 +2970,8 @@ msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: disk-utils/mkfs.c:139 lib/exec_shell.c:49 login-utils/newgrp.c:233
#: login-utils/su-common.c:651 login-utils/su-common.c:986
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:557
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:363
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:558
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:122
#: sys-utils/nsenter.c:430 sys-utils/prlimit.c:644 sys-utils/rtcwake.c:577
#: sys-utils/setarch.c:324 sys-utils/setarch.c:403 sys-utils/setsid.c:115
#: sys-utils/swapon.c:340 sys-utils/switch_root.c:242 sys-utils/unshare.c:461
@ -3778,17 +3778,17 @@ msgid "failed to add data to output table"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/partx.c:667 login-utils/lslogins.c:922 misc-utils/findmnt.c:1582
#: misc-utils/lsblk.c:1869 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1690 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: misc-utils/lsblk.c:1874 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1699 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/swapon.c:280 sys-utils/wdctl.c:259
#: sys-utils/zramctl.c:484
#, fuzzy
msgid "failed to initialize output table"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1891
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1896
#: misc-utils/lslocks.c:465 sys-utils/losetup.c:322 sys-utils/losetup.c:358
#: sys-utils/lscpu.c:1695 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/lscpu.c:1704 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/swapon.c:289 sys-utils/wdctl.c:270 sys-utils/zramctl.c:493
#, fuzzy
msgid "failed to initialize output column"
@ -5283,7 +5283,7 @@ msgid "Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Última %s o +mida o +midaM o +midaK"
# Parla d'etiquetes, segurament és femení
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2238
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2247
#, fuzzy
msgid "Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Última %s o +mida o +midaM o +midaK"
@ -5604,7 +5604,7 @@ msgstr "Avís: el senyalador 0x%04x invàlid de la taula de particions %d es cor
msgid "Start sector %ju out of range."
msgstr "El valor està fora del rang.\n"
#: libfdisk/src/dos.c:1026 libfdisk/src/gpt.c:2119 libfdisk/src/sgi.c:839
#: libfdisk/src/dos.c:1026 libfdisk/src/gpt.c:2128 libfdisk/src/sgi.c:839
#: libfdisk/src/sun.c:517
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %zu is already defined. Delete it before re-adding it."
@ -5615,7 +5615,7 @@ msgstr "La partició %d ja està definida. Esborreu-la abans de tornar-la a afeg
msgid "Sector %llu is already allocated."
msgstr "El sector %d ja està assignat\n"
#: libfdisk/src/dos.c:1133 libfdisk/src/gpt.c:2129
#: libfdisk/src/dos.c:1133 libfdisk/src/gpt.c:2138
#, fuzzy
msgid "No free sectors available."
msgstr "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
@ -5789,7 +5789,7 @@ msgstr ""
msgid "Cannot change type of the extended partition which is already used by logical partitions. Delete logical partitions first."
msgstr ""
#: libfdisk/src/dos.c:2143 libfdisk/src/gpt.c:2798
#: libfdisk/src/dos.c:2143 libfdisk/src/gpt.c:2807
#, fuzzy
msgid "Nothing to do. Ordering is correct already."
msgstr ""
@ -5820,7 +5820,7 @@ msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
msgid "The bootable flag on partition %zu is disabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/dos.c:2298 libfdisk/src/gpt.c:2888 libfdisk/src/sgi.c:1153
#: libfdisk/src/dos.c:2298 libfdisk/src/gpt.c:2897 libfdisk/src/sgi.c:1153
#: libfdisk/src/sun.c:1109
msgid "Device"
msgstr "Dispositiu"
@ -5842,7 +5842,7 @@ msgstr "inici"
msgid "End-C/H/S"
msgstr ""
#: libfdisk/src/dos.c:2311 libfdisk/src/gpt.c:2898 libfdisk/src/sgi.c:1161
#: libfdisk/src/dos.c:2311 libfdisk/src/gpt.c:2907 libfdisk/src/sgi.c:1161
msgid "Attrs"
msgstr ""
@ -6277,235 +6277,240 @@ msgstr ""
msgid "The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be used."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1619
#: libfdisk/src/gpt.c:1623
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported GPT attribute bit '%s'"
msgstr "%s: argument desconegut: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1714
#: libfdisk/src/gpt.c:1628
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to parse GPT attribute string '%s'"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1723
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition UUID changed from %s to %s."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1722
#: libfdisk/src/gpt.c:1731
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition name changed from '%s' to '%.*s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1751
#: libfdisk/src/gpt.c:1760
#, fuzzy
msgid "The start of the partition understeps FirstUsableLBA."
msgstr ""
"\n"
"La partició d'arrencada no existeix.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1758
#: libfdisk/src/gpt.c:1767
#, fuzzy
msgid "The end of the partition oversteps LastUsableLBA."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1917
#: libfdisk/src/gpt.c:1926
msgid "The device contains hybrid MBR -- writing GPT only. You have to sync the MBR manually."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1954
#: libfdisk/src/gpt.c:1963
#, fuzzy
msgid "Disk does not contain a valid backup header."
msgstr "El disc %s no conté una taula de particions vàlida\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1959
#: libfdisk/src/gpt.c:1968
msgid "Invalid primary header CRC checksum."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1963
#: libfdisk/src/gpt.c:1972
msgid "Invalid backup header CRC checksum."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1968
#: libfdisk/src/gpt.c:1977
#, fuzzy
msgid "Invalid partition entry checksum."
msgstr "Nombre de partició no vàlid per al tipus `%c'\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1973
#: libfdisk/src/gpt.c:1982
msgid "Invalid primary header LBA sanity checks."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1977
#: libfdisk/src/gpt.c:1986
msgid "Invalid backup header LBA sanity checks."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1982
#: libfdisk/src/gpt.c:1991
msgid "MyLBA mismatch with real position at primary header."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1986
#: libfdisk/src/gpt.c:1995
msgid "MyLBA mismatch with real position at backup header."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1991
#: libfdisk/src/gpt.c:2000
msgid "Disk is too small to hold all data."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2001
#: libfdisk/src/gpt.c:2010
msgid "Primary and backup header mismatch."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2007
#: libfdisk/src/gpt.c:2016
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %u overlaps with partition %u."
msgstr "Avís: la partició %d cavalca amb la partició %d.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2014
#: libfdisk/src/gpt.c:2023
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %u is too big for the disk."
msgstr "S'ha produït un encavalcament de particions al disc. Corregiu-ho.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2021
#: libfdisk/src/gpt.c:2030
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %u ends before it starts."
msgstr "La partició acaba abans del sector 0"
#: libfdisk/src/gpt.c:2030
#: libfdisk/src/gpt.c:2039
msgid "No errors detected."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2031
#: libfdisk/src/gpt.c:2040
#, fuzzy, c-format
msgid "Header version: %s"
msgstr "s'ha produït un error en cercar"
#: libfdisk/src/gpt.c:2032
#: libfdisk/src/gpt.c:2041
#, fuzzy, c-format
msgid "Using %u out of %d partitions."
msgstr "és estrany, només hi ha definides %d particions.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2043
#: libfdisk/src/gpt.c:2052
#, fuzzy, c-format
msgid "A total of %ju free sectors is available in %u segment."
msgid_plural "A total of %ju free sectors is available in %u segments (the largest is %s)."
msgstr[0] "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
msgstr[1] "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2051
#: libfdisk/src/gpt.c:2060
#, c-format
msgid "%d error detected."
msgid_plural "%d errors detected."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2125
#: libfdisk/src/gpt.c:2134
#, fuzzy
msgid "All partitions are already in use."
msgstr "Aquesta partició ja està en ús"
#: libfdisk/src/gpt.c:2180 libfdisk/src/gpt.c:2205
#: libfdisk/src/gpt.c:2189 libfdisk/src/gpt.c:2214
#, fuzzy, c-format
msgid "Sector %ju already used."
msgstr "El sector %d ja està assignat\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2266
#: libfdisk/src/gpt.c:2275
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create partition %zu"
msgstr "No creïs cap partició"
#: libfdisk/src/gpt.c:2273
#: libfdisk/src/gpt.c:2282
#, c-format
msgid "The last usable GPT sector is %ju, but %ju is requested."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2280
#: libfdisk/src/gpt.c:2289
#, c-format
msgid "The first usable GPT sector is %ju, but %ju is requested."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2412
#: libfdisk/src/gpt.c:2421
#, fuzzy, c-format
msgid "Created a new GPT disklabel (GUID: %s)."
msgstr " s crea una etiqueta de disc Sun nova"
#: libfdisk/src/gpt.c:2430
#: libfdisk/src/gpt.c:2439
msgid "Enter new disk UUID (in 8-4-4-4-12 format)"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2437
#: libfdisk/src/gpt.c:2446
#, fuzzy
msgid "Failed to parse your UUID."
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2451
#: libfdisk/src/gpt.c:2460
#, fuzzy, c-format
msgid "Disk identifier changed from %s to %s."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2471
#: libfdisk/src/gpt.c:2480
#, fuzzy
msgid "Not enough space for new partition table!"
msgstr "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2480
#: libfdisk/src/gpt.c:2489
#, c-format
msgid "Partition #%u out of range (minimal start is %<PRIu64> sectors)"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2485
#: libfdisk/src/gpt.c:2494
#, c-format
msgid "Partition #%u out of range (maximal end is %<PRIu64> sectors)"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2540
#: libfdisk/src/gpt.c:2549
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory!"
msgstr "no s'ha pogut bifurcar"
#: libfdisk/src/gpt.c:2567
#: libfdisk/src/gpt.c:2576
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition table length changed from %<PRIu32> to %<PRIu64>."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2671
#: libfdisk/src/gpt.c:2680
#, fuzzy, c-format
msgid "The attributes on partition %zu changed to 0x%016<PRIx64>."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2719
#: libfdisk/src/gpt.c:2728
msgid "Enter GUID specific bit"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2734
#: libfdisk/src/gpt.c:2743
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to toggle unsupported bit %lu"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2747
#: libfdisk/src/gpt.c:2756
#, fuzzy, c-format
msgid "The GUID specific bit %d on partition %zu is enabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2748
#: libfdisk/src/gpt.c:2757
#, c-format
msgid "The GUID specific bit %d on partition %zu is disabled now."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2752
#: libfdisk/src/gpt.c:2761
#, fuzzy, c-format
msgid "The %s flag on partition %zu is enabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2753
#: libfdisk/src/gpt.c:2762
#, fuzzy, c-format
msgid "The %s flag on partition %zu is disabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2895
#: libfdisk/src/gpt.c:2904
#, fuzzy
msgid "Type-UUID"
msgstr "Tipus"
#: libfdisk/src/gpt.c:2896
#: libfdisk/src/gpt.c:2905
msgid "UUID"
msgstr "UUID"
#: libfdisk/src/gpt.c:2897 login-utils/chfn.c:150 login-utils/chfn.c:152
#: libfdisk/src/gpt.c:2906 login-utils/chfn.c:150 login-utils/chfn.c:152
#: login-utils/chfn.c:307
msgid "Name"
msgstr "Nom"
@ -7025,7 +7030,7 @@ msgstr ""
msgid "waitpid failed (%s)"
msgstr "setuid() ha fallat"
#: lib/path.c:209 sys-utils/lscpu.c:1795
#: lib/path.c:209 sys-utils/lscpu.c:1804
#, fuzzy
msgid "failed to callocate cpu set"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
@ -7667,7 +7672,7 @@ msgstr "Valor d'interval invàlid: %s\n"
msgid "hush login status: restore original IDs failed"
msgstr ""
#: login-utils/lslogins.c:208 sys-utils/lscpu.c:1517 sys-utils/lscpu.c:1527
#: login-utils/lslogins.c:208 sys-utils/lscpu.c:1526 sys-utils/lscpu.c:1536
msgid "no"
msgstr "no"
@ -7944,7 +7949,7 @@ msgstr "Última entrada: %.*s "
#: login-utils/lslogins.c:1228 login-utils/nologin.c:26
#: misc-utils/lslocks.c:501 misc-utils/mcookie.c:82 misc-utils/uuidd.c:70
#: misc-utils/uuidgen.c:25 sys-utils/dmesg.c:264 sys-utils/ipcmk.c:66
#: sys-utils/lscpu.c:1937 sys-utils/lsipc.c:277 sys-utils/readprofile.c:104
#: sys-utils/lscpu.c:1946 sys-utils/lsipc.c:277 sys-utils/readprofile.c:104
#: sys-utils/rtcwake.c:95 term-utils/setterm.c:380 text-utils/line.c:30
#, fuzzy, c-format
msgid " %s [options]\n"
@ -8053,7 +8058,7 @@ msgstr ""
msgid " --btmp-file <path> set an alternate path for btmp\n"
msgstr ""
#: login-utils/lslogins.c:1259 misc-utils/findmnt.c:1244 sys-utils/lscpu.c:1955
#: login-utils/lslogins.c:1259 misc-utils/findmnt.c:1244 sys-utils/lscpu.c:1964
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
@ -9202,9 +9207,9 @@ msgid "\"none\" FS type is recommended for bind or move oprations only"
msgstr ""
#: misc-utils/findmnt-verify.c:414
#, c-format
msgid "%s seems unspported by the current kernel"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "%s seems unsupported by the current kernel"
msgstr "mount: el tipus del sistema de fitxers %s no està suportat pel nucli"
#: misc-utils/findmnt-verify.c:420 misc-utils/findmnt-verify.c:421
#, fuzzy
@ -9217,9 +9222,9 @@ msgid "%s does not match with on-disk %s"
msgstr ""
#: misc-utils/findmnt-verify.c:431
#, c-format
msgid "on-disk %s seems unspported by the current kernel"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "on-disk %s seems unsupported by the current kernel"
msgstr "mount: el tipus del sistema de fitxers %s no està suportat pel nucli"
#: misc-utils/findmnt-verify.c:433
#, fuzzy, c-format
@ -9262,15 +9267,15 @@ msgstr ""
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Escolliu `getopt --help' per obtenir més informació.\n"
#: misc-utils/getopt.c:297
#: misc-utils/getopt.c:304
msgid "empty long option after -l or --long argument"
msgstr "opció llarga buida després de l'argument -l o --long"
#: misc-utils/getopt.c:322
#: misc-utils/getopt.c:325
msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
msgstr "intèrpret d'ordres desconegut després de l'argument -s o --shell"
#: misc-utils/getopt.c:329
#: misc-utils/getopt.c:332
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" %1$s <optstring> <parameters>\n"
@ -9278,65 +9283,65 @@ msgid ""
" %1$s [options] -o|--options <optstring> [options] [--] <parameters>\n"
msgstr " getopt [opcions] -o|--options cadena_opcions [opcions] [--]\n"
#: misc-utils/getopt.c:335
#: misc-utils/getopt.c:338
#, fuzzy
msgid "Parse command options.\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: misc-utils/getopt.c:338
#: misc-utils/getopt.c:341
#, fuzzy
msgid " -a, --alternative allow long options starting with single -\n"
msgstr " -a, --alternative Permet opcions llargues amb només un -\n"
#: misc-utils/getopt.c:339
#: misc-utils/getopt.c:342
#, fuzzy
msgid " -l, --longoptions <longopts> the long options to be recognized\n"
msgstr " -l, --longoptions=opc_llarg Opcions llargues a reconèixer\n"
#: misc-utils/getopt.c:340
#: misc-utils/getopt.c:343
#, fuzzy
msgid " -n, --name <progname> the name under which errors are reported\n"
msgstr " -n, --name=nom_programa El nom amb el que s'informa dels errors\n"
#: misc-utils/getopt.c:341
#: misc-utils/getopt.c:344
#, fuzzy
msgid " -o, --options <optstring> the short options to be recognized\n"
msgstr " -o, --options=cadena_opcions Opcions curtes a reconèixer\n"
#: misc-utils/getopt.c:342
#: misc-utils/getopt.c:345
#, fuzzy
msgid " -q, --quiet disable error reporting by getopt(3)\n"
msgstr ""
" -q, --quiet Inhabilita els informes d'error mitjançant\n"
" getopt(3)\n"
#: misc-utils/getopt.c:343
#: misc-utils/getopt.c:346
#, fuzzy
msgid " -Q, --quiet-output no normal output\n"
msgstr " -Q, --quiet-output No hi ha sortida normal\n"
#: misc-utils/getopt.c:344
#: misc-utils/getopt.c:347
#, fuzzy
msgid " -s, --shell <shell> set quoting conventions to those of <shell>\n"
msgstr ""
" -s, --shell=intèrpret_ordres Estableix els mateixos convenis quant a les\n"
" cometes que l'interpret d'ordres indicat\n"
#: misc-utils/getopt.c:345
#: misc-utils/getopt.c:348
#, fuzzy
msgid " -T, --test test for getopt(1) version\n"
msgstr " -T, --test Prova la versió del getopt(1)\n"
#: misc-utils/getopt.c:346
#: misc-utils/getopt.c:349
#, fuzzy
msgid " -u, --unquoted do not quote the output\n"
msgstr " -u, --unqote No es posarà la sortida entre cometes\n"
#: misc-utils/getopt.c:396 misc-utils/getopt.c:456
#: misc-utils/getopt.c:399 misc-utils/getopt.c:459
msgid "missing optstring argument"
msgstr "falta l'argument cadena_opcions"
#: misc-utils/getopt.c:451
#: misc-utils/getopt.c:454
msgid "internal error, contact the author."
msgstr "s'ha produït un error intern; contacteu amb l'autor."
@ -10116,7 +10121,7 @@ msgstr ""
msgid " -r, --raw use the raw output format\n"
msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
#: misc-utils/lslocks.c:570 schedutils/chrt.c:477 schedutils/ionice.c:177
#: misc-utils/lslocks.c:570 schedutils/chrt.c:478 schedutils/ionice.c:177
#: schedutils/taskset.c:163 sys-utils/lsns.c:677 sys-utils/prlimit.c:586
#, fuzzy
msgid "invalid PID argument"
@ -10381,7 +10386,7 @@ msgstr "%s: no s'ha pogut reanomenar %s a %s: %s\n"
msgid "timed out"
msgstr "s'ha exhaurit el temps d'espera"
#: misc-utils/uuidd.c:345 sys-utils/flock.c:263
#: misc-utils/uuidd.c:345 sys-utils/flock.c:271
#, fuzzy
msgid "cannot set up timer"
msgstr "mount : no s'ha pogut establir la velocitat de: %s"
@ -10774,105 +10779,105 @@ msgstr " -Q, --quiet-output No hi ha sortida normal\n"
msgid " -v, --verbose display status information\n"
msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
#: schedutils/chrt.c:232 schedutils/chrt.c:253
#: schedutils/chrt.c:232 schedutils/chrt.c:254
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to get pid %d's policy"
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:256
#: schedutils/chrt.c:257
#, c-format
msgid "failed to get pid %d's attributes"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:266
#: schedutils/chrt.c:267
#, c-format
msgid "pid %d's new scheduling policy: %s"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:268
#: schedutils/chrt.c:269
#, c-format
msgid "pid %d's current scheduling policy: %s"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:275
#: schedutils/chrt.c:276
#, c-format
msgid "pid %d's new scheduling priority: %d\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:277
#: schedutils/chrt.c:278
#, c-format
msgid "pid %d's current scheduling priority: %d\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:282
#: schedutils/chrt.c:283
#, c-format
msgid "pid %d's new runtime/deadline/period parameters: %ju/%ju/%ju\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:285
#: schedutils/chrt.c:286
#, c-format
msgid "pid %d's current runtime/deadline/period parameters: %ju/%ju/%ju\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:299 schedutils/chrt.c:395
#: schedutils/chrt.c:300 schedutils/chrt.c:396
#, fuzzy
msgid "cannot obtain the list of tasks"
msgstr "%s: no s'ha pogut trobar el dispositiu per a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:333
#: schedutils/chrt.c:334
#, c-format
msgid "%s min/max priority\t: %d/%d\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:336
#: schedutils/chrt.c:337
#, fuzzy, c-format
msgid "%s not supported?\n"
msgstr "NFS sobre TCP no està implementat.\n"
#: schedutils/chrt.c:399
#: schedutils/chrt.c:400
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set tid %d's policy"
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:404
#: schedutils/chrt.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set pid %d's policy"
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:486
#: schedutils/chrt.c:487
#, fuzzy
msgid "invalid runtime argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:489
#: schedutils/chrt.c:490
#, fuzzy
msgid "invalid period argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:492
#: schedutils/chrt.c:493
#, fuzzy
msgid "invalid deadline argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:516
#: schedutils/chrt.c:517
#, fuzzy
msgid "invalid priority argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:520
#: schedutils/chrt.c:521
msgid "--reset-on-fork option is supported for SCHED_FIFO and SCHED_RR policies only"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:525
#: schedutils/chrt.c:526
msgid "--sched-{runtime,deadline,period} options are supported for SCHED_DEADLINE only"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:540
#: schedutils/chrt.c:541
#, fuzzy
msgid "SCHED_DEADLINE is unsupported"
msgstr "NFS sobre TCP no està implementat.\n"
#: schedutils/chrt.c:547
#: schedutils/chrt.c:548
#, c-format
msgid "unsupported priority value for the policy: %d: see --max for valid range"
msgstr ""
@ -12103,50 +12108,50 @@ msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
msgid "cannot open lock file %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer '%s'"
#: sys-utils/flock.c:197
#: sys-utils/flock.c:205
#, fuzzy
msgid "invalid timeout value"
msgstr "identificador invàlid"
#: sys-utils/flock.c:201
#: sys-utils/flock.c:209
#, fuzzy
msgid "invalid exit code"
msgstr "identificador invàlid"
#: sys-utils/flock.c:220
#: sys-utils/flock.c:228
msgid "the --no-fork and --close options are incompatible"
msgstr ""
#: sys-utils/flock.c:228
#: sys-utils/flock.c:236
#, fuzzy, c-format
msgid "%s requires exactly one command argument"
msgstr "%s requereix un argument\n"
#: sys-utils/flock.c:246
#: sys-utils/flock.c:254
#, fuzzy
msgid "bad file descriptor"
msgstr "dispositiu de blocs "
#: sys-utils/flock.c:249
#: sys-utils/flock.c:257
#, fuzzy
msgid "requires file descriptor, file or directory"
msgstr "el node d'identificació arrel no és un directori"
#: sys-utils/flock.c:273
#: sys-utils/flock.c:281
#, fuzzy
msgid "failed to get lock"
msgstr "no es pot fer stat per a %s"
#: sys-utils/flock.c:280
#: sys-utils/flock.c:288
msgid "timeout while waiting to get lock"
msgstr ""
#: sys-utils/flock.c:321
#: sys-utils/flock.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: getting lock took %ld.%06ld seconds\n"
msgstr "%s %.6f segons\n"
#: sys-utils/flock.c:332
#: sys-utils/flock.c:340
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: executing %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en executar \t%s\n"
@ -13939,7 +13944,7 @@ msgstr ", xifratge %s (tipus %d)"
msgid "%s: detach failed"
msgstr "la cerca ha fallat"
#: sys-utils/losetup.c:329 sys-utils/lscpu.c:1712 sys-utils/prlimit.c:229
#: sys-utils/losetup.c:329 sys-utils/lscpu.c:1721 sys-utils/prlimit.c:229
#: sys-utils/swapon.c:176 sys-utils/wdctl.c:215 sys-utils/zramctl.c:405
#, fuzzy
msgid "failed to initialize output line"
@ -14228,36 +14233,36 @@ msgstr ""
msgid "failed to determine number of CPUs: %s"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: sys-utils/lscpu.c:880
#: sys-utils/lscpu.c:889
#, fuzzy
msgid "error: can not set signal handler"
msgstr "No s'ha pogut determinar el gestor de senyals"
#: sys-utils/lscpu.c:885
#: sys-utils/lscpu.c:894
#, fuzzy
msgid "error: can not restore signal handler"
msgstr "No s'ha pogut determinar el gestor de senyals"
#: sys-utils/lscpu.c:930
#: sys-utils/lscpu.c:939
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to read from: %s"
msgstr "no es pot fer stat per a %s"
#: sys-utils/lscpu.c:1387
#: sys-utils/lscpu.c:1396
#, fuzzy
msgid "Failed to extract the node number"
msgstr "s'ha produït un error en cercar a write_tables"
#: sys-utils/lscpu.c:1514 sys-utils/lscpu.c:1524
#: sys-utils/lscpu.c:1523 sys-utils/lscpu.c:1533
msgid "Y"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1514 sys-utils/lscpu.c:1524
#: sys-utils/lscpu.c:1523 sys-utils/lscpu.c:1533
#, fuzzy
msgid "N"
msgstr "NC"
#: sys-utils/lscpu.c:1608
#: sys-utils/lscpu.c:1617
#, c-format
msgid ""
"# The following is the parsable format, which can be fed to other\n"
@ -14265,214 +14270,214 @@ msgid ""
"# starting from zero.\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1758
#: sys-utils/lscpu.c:1767
msgid "Architecture:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1772
#: sys-utils/lscpu.c:1781
msgid "CPU op-mode(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1775 sys-utils/lscpu.c:1777
#: sys-utils/lscpu.c:1784 sys-utils/lscpu.c:1786
msgid "Byte Order:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1779
#: sys-utils/lscpu.c:1788
msgid "CPU(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1782
#: sys-utils/lscpu.c:1791
msgid "On-line CPU(s) mask:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1783
#: sys-utils/lscpu.c:1792
msgid "On-line CPU(s) list:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1802
#: sys-utils/lscpu.c:1811
msgid "Off-line CPU(s) mask:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1803
#: sys-utils/lscpu.c:1812
msgid "Off-line CPU(s) list:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1839
#: sys-utils/lscpu.c:1848
msgid "Thread(s) per core:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1841
#: sys-utils/lscpu.c:1850
msgid "Core(s) per socket:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1844
#: sys-utils/lscpu.c:1853
msgid "Socket(s) per book:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1847
#: sys-utils/lscpu.c:1856
msgid "Book(s) per drawer:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1849
#: sys-utils/lscpu.c:1858
msgid "Drawer(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1851
#: sys-utils/lscpu.c:1860
msgid "Book(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1854
#: sys-utils/lscpu.c:1863
#, fuzzy
msgid "Socket(s):"
msgstr "connector nfs"
#: sys-utils/lscpu.c:1858
#: sys-utils/lscpu.c:1867
msgid "NUMA node(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1860
#: sys-utils/lscpu.c:1869
msgid "Vendor ID:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1862
#: sys-utils/lscpu.c:1871
#, fuzzy
msgid "Machine type:"
msgstr "Nombre de partició"
#: sys-utils/lscpu.c:1864
#: sys-utils/lscpu.c:1873
msgid "CPU family:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1866
#: sys-utils/lscpu.c:1875
msgid "Model:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1868
#: sys-utils/lscpu.c:1877
#, fuzzy
msgid "Model name:"
msgstr "Nom d'usuari il·legal"
#: sys-utils/lscpu.c:1870
#: sys-utils/lscpu.c:1879
msgid "Stepping:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1872
#: sys-utils/lscpu.c:1881
msgid "CPU MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1874
#: sys-utils/lscpu.c:1883
msgid "CPU dynamic MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1876
#: sys-utils/lscpu.c:1885
msgid "CPU static MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1878
#: sys-utils/lscpu.c:1887
msgid "CPU max MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1880
#: sys-utils/lscpu.c:1889
msgid "CPU min MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1882
#: sys-utils/lscpu.c:1891
msgid "BogoMIPS:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1885 sys-utils/lscpu.c:1887
#: sys-utils/lscpu.c:1894 sys-utils/lscpu.c:1896
#, fuzzy
msgid "Virtualization:"
msgstr "Antiga situació:\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1890
#: sys-utils/lscpu.c:1899
msgid "Hypervisor:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1892
#: sys-utils/lscpu.c:1901
msgid "Hypervisor vendor:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1893
#: sys-utils/lscpu.c:1902
msgid "Virtualization type:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1896
#: sys-utils/lscpu.c:1905
msgid "Dispatching mode:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1902 sys-utils/lscpu.c:1912
#: sys-utils/lscpu.c:1911 sys-utils/lscpu.c:1921
#, c-format
msgid "%s cache:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1918
#: sys-utils/lscpu.c:1927
#, c-format
msgid "NUMA node%d CPU(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1923
#: sys-utils/lscpu.c:1932
#, fuzzy
msgid "Flags:"
msgstr "Senyaladors"
#: sys-utils/lscpu.c:1926
#: sys-utils/lscpu.c:1935
#, fuzzy
msgid "Physical sockets:"
msgstr "Cilindres físics"
#: sys-utils/lscpu.c:1927
#: sys-utils/lscpu.c:1936
#, fuzzy
msgid "Physical chips:"
msgstr "Cilindres físics"
#: sys-utils/lscpu.c:1928
#: sys-utils/lscpu.c:1937
#, fuzzy
msgid "Physical cores/chip:"
msgstr "aconsegueix la mida del sector"
#: sys-utils/lscpu.c:1940
#: sys-utils/lscpu.c:1949
msgid "Display information about the CPU architecture.\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1943
#: sys-utils/lscpu.c:1952
#, fuzzy
msgid " -a, --all print both online and offline CPUs (default for -e)\n"
msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1944
#: sys-utils/lscpu.c:1953
#, fuzzy
msgid " -b, --online print online CPUs only (default for -p)\n"
msgstr " -u, --unqote No es posarà la sortida entre cometes\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1945
#: sys-utils/lscpu.c:1954
#, fuzzy
msgid " -c, --offline print offline CPUs only\n"
msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1946
#: sys-utils/lscpu.c:1955
msgid " -e, --extended[=<list>] print out an extended readable format\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1947
#: sys-utils/lscpu.c:1956
msgid " -p, --parse[=<list>] print out a parsable format\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1948
#: sys-utils/lscpu.c:1957
msgid " -s, --sysroot <dir> use specified directory as system root\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1949
#: sys-utils/lscpu.c:1958
#, fuzzy
msgid " -x, --hex print hexadecimal masks rather than lists of CPUs\n"
msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1950
#: sys-utils/lscpu.c:1959
#, fuzzy
msgid " -y, --physical print physical instead of logical IDs\n"
msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: sys-utils/lscpu.c:2051
#: sys-utils/lscpu.c:2060
#, c-format
msgid "%s: options --all, --online and --offline may only be used with options --extended or --parse.\n"
msgstr ""

@ -46,7 +46,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.28-rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-19 14:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-08 11:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-02 14:23+02:00\n"
"Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
@ -69,8 +69,8 @@ msgstr "Řekne jádru o existenci zadaného oddílu.\n"
#: disk-utils/addpart.c:56 disk-utils/blockdev.c:276 disk-utils/blockdev.c:420
#: disk-utils/blockdev.c:446 disk-utils/cfdisk.c:2622 disk-utils/delpart.c:57
#: disk-utils/fdformat.c:227 disk-utils/fdisk.c:718 disk-utils/fdisk.c:990
#: disk-utils/fdisk-list.c:299 disk-utils/fdisk-list.c:339
#: disk-utils/fdisk-list.c:358 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fdisk-list.c:301 disk-utils/fdisk-list.c:341
#: disk-utils/fdisk-list.c:360 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:155 disk-utils/fsck.cramfs.c:510
#: disk-utils/isosize.c:134 disk-utils/mkfs.bfs.c:189
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:173 disk-utils/mkfs.cramfs.c:661
@ -304,7 +304,7 @@ msgid "Quit program without writing changes"
msgstr "Ukončí program bez uložení tabulky rozdělení disku"
#: disk-utils/cfdisk.c:183 libfdisk/src/bsd.c:439 libfdisk/src/bsd.c:1020
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2893 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2902 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/sun.c:1116
msgid "Type"
msgstr "Druh"
@ -628,8 +628,8 @@ msgstr "Jste si jisti, že chcete uložit tabulku rozdělení disku na disk? "
msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr "Napište „ano“ nebo „ne“ nebo stiskněte Esc pro opuštění dialogu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1517
#: sys-utils/lscpu.c:1527
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1526
#: sys-utils/lscpu.c:1536
msgid "yes"
msgstr "ano"
@ -850,7 +850,7 @@ msgid "Using default response %c."
msgstr "Použije se výchozí odpověď %c."
#: disk-utils/fdisk.c:176 disk-utils/fdisk.c:250 disk-utils/fdisk.c:325
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2260
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2269
msgid "Value out of range."
msgstr "Hodnota je mimo meze."
@ -946,7 +946,7 @@ msgid "cannot read"
msgstr "nelze číst"
#: disk-utils/fdisk.c:695 libfdisk/src/bsd.c:259 libfdisk/src/dos.c:933
#: libfdisk/src/gpt.c:2193
#: libfdisk/src/gpt.c:2202
msgid "First sector"
msgstr "První sektor"
@ -1118,12 +1118,12 @@ msgstr "Disk %s: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "Geometrie: hlav: %'d, sektorů na stopu: %'llu, cylindrů: %'llu"
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:271
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:273
#, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr "Jednotky: %s po %d * %ld = %'ld bajtech"
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:277
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:279
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Velikost sektoru (logického/fyzického): %lu bajtů / %lu bajtů"
@ -1148,54 +1148,54 @@ msgstr "Typ popisu disku: %s"
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Identifikátor disku:%s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:107 disk-utils/fdisk-list.c:217
#: disk-utils/fdisk-list.c:109 disk-utils/fdisk-list.c:219
#: disk-utils/fsck.c:1244
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "alokace iterátoru selhala"
#: disk-utils/fdisk-list.c:113 disk-utils/fdisk-list.c:223
#: disk-utils/fdisk-list.c:115 disk-utils/fdisk-list.c:225
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "výstupní tabulku se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:154 disk-utils/fdisk-list.c:247
#: disk-utils/fdisk-list.c:156 disk-utils/fdisk-list.c:249
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "výstupní řádek se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:181
#: disk-utils/fdisk-list.c:183
#, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "Oddíl %zu nezačíná na hranici fyzického sektoru."
#: disk-utils/fdisk-list.c:190
#: disk-utils/fdisk-list.c:192
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr "Diskové oddíly jsou chybně seřazeny."
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2889 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2898 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
msgid "Start"
msgstr "Začátek"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2890 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2899 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
msgid "End"
msgstr "Konec"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2891 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2900 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
msgid "Sectors"
msgstr "Sektory"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2892 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2901 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: disk-utils/fdisk-list.c:265
#: disk-utils/fdisk-list.c:267
#, c-format
msgid "Unpartitioned space %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Nerozdělené místo %s: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:410
#: disk-utils/fdisk-list.c:412
#, c-format
msgid ""
"\n"
@ -1204,7 +1204,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Dostupné sloupce (pro -o):\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:451
#: disk-utils/fdisk-list.c:453
#, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "neznámý sloupec %s: %s"
@ -1685,7 +1685,7 @@ msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: fstab se nepodařilo rozebrat"
#: disk-utils/fsck.c:679 login-utils/login.c:968 login-utils/sulogin.c:1029
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:337 sys-utils/nsenter.c:153
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:345 sys-utils/nsenter.c:153
#: sys-utils/swapon.c:316 sys-utils/unshare.c:219 sys-utils/unshare.c:420
#: term-utils/script.c:780
msgid "fork failed"
@ -1700,7 +1700,7 @@ msgstr "%s: spuštění se selhalo"
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr "wait: Žádní další potomci?!"
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:347 sys-utils/swapon.c:348
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:363 sys-utils/swapon.c:348
#: sys-utils/unshare.c:404 sys-utils/unshare.c:425
msgid "waitpid failed"
msgstr "volání waitpid selhalo"
@ -2841,8 +2841,8 @@ msgstr " -h, --help zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
#: disk-utils/mkfs.c:139 lib/exec_shell.c:49 login-utils/newgrp.c:233
#: login-utils/su-common.c:651 login-utils/su-common.c:986
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:557
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:363
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:558
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:122
#: sys-utils/nsenter.c:430 sys-utils/prlimit.c:644 sys-utils/rtcwake.c:577
#: sys-utils/setarch.c:324 sys-utils/setarch.c:403 sys-utils/setsid.c:115
#: sys-utils/swapon.c:340 sys-utils/switch_root.c:242 sys-utils/unshare.c:461
@ -3645,16 +3645,16 @@ msgid "failed to add data to output table"
msgstr "přidání dat na výstup selhalo"
#: disk-utils/partx.c:667 login-utils/lslogins.c:922 misc-utils/findmnt.c:1582
#: misc-utils/lsblk.c:1869 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1690 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: misc-utils/lsblk.c:1874 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1699 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/swapon.c:280 sys-utils/wdctl.c:259
#: sys-utils/zramctl.c:484
msgid "failed to initialize output table"
msgstr "výstupní tabulku se nepodařilo inicializovat"
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1891
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1896
#: misc-utils/lslocks.c:465 sys-utils/losetup.c:322 sys-utils/losetup.c:358
#: sys-utils/lscpu.c:1695 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/lscpu.c:1704 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/swapon.c:289 sys-utils/wdctl.c:270 sys-utils/zramctl.c:493
msgid "failed to initialize output column"
msgstr "výstupní sloupec se nepodařilo inicializovat"
@ -5111,7 +5111,7 @@ msgstr "První cylindr"
msgid "Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Poslední sektor, +cylindrů nebo +velikost{K,M,G,T,P}"
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2238
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2247
msgid "Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Poslední sektor, +sektorů nebo +velikost{K,M,G,T,P}"
@ -5406,7 +5406,7 @@ msgstr "Chybný příznak 0x%02x%02x EBR (pro oddíl %zu) bude opraven zápisem(
msgid "Start sector %ju out of range."
msgstr "Začáteční sektoru%ju je mimo meze."
#: libfdisk/src/dos.c:1026 libfdisk/src/gpt.c:2119 libfdisk/src/sgi.c:839