po: merge changes

Signed-off-by: Karel Zak <kzak@redhat.com>
This commit is contained in:
Karel Zak 2016-11-08 11:16:52 +01:00
parent 970ee687e1
commit e705911143
27 changed files with 8078 additions and 7542 deletions

411
po/ca.po
View File

@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.13-pre3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-19 14:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-08 11:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-17 13:40+0200\n"
"Last-Translator: Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@ -34,8 +34,8 @@ msgstr ""
#: disk-utils/addpart.c:56 disk-utils/blockdev.c:276 disk-utils/blockdev.c:420
#: disk-utils/blockdev.c:446 disk-utils/cfdisk.c:2622 disk-utils/delpart.c:57
#: disk-utils/fdformat.c:227 disk-utils/fdisk.c:718 disk-utils/fdisk.c:990
#: disk-utils/fdisk-list.c:299 disk-utils/fdisk-list.c:339
#: disk-utils/fdisk-list.c:358 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fdisk-list.c:301 disk-utils/fdisk-list.c:341
#: disk-utils/fdisk-list.c:360 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:155 disk-utils/fsck.cramfs.c:510
#: disk-utils/isosize.c:134 disk-utils/mkfs.bfs.c:189
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:173 disk-utils/mkfs.cramfs.c:661
@ -274,7 +274,7 @@ msgid "Quit program without writing changes"
msgstr "Surt del programa sense escriure la taula de particions"
#: disk-utils/cfdisk.c:183 libfdisk/src/bsd.c:439 libfdisk/src/bsd.c:1020
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2893 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2902 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/sun.c:1116
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
@ -638,8 +638,8 @@ msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr ""
# FIXME: és possible que no es puga introduir l'accent. jm
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1517
#: sys-utils/lscpu.c:1527
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1526
#: sys-utils/lscpu.c:1536
msgid "yes"
msgstr "sí"
@ -877,7 +877,7 @@ msgid "Using default response %c."
msgstr "S'està utilitzant el valor per defecte %u\n"
#: disk-utils/fdisk.c:176 disk-utils/fdisk.c:250 disk-utils/fdisk.c:325
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2260
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2269
#, fuzzy
msgid "Value out of range."
msgstr "El valor està fora del rang.\n"
@ -979,7 +979,7 @@ msgstr "%s: no s'ha pogut llegir %s.\n"
# Parla d'etiquetes, segurament és femení
#: disk-utils/fdisk.c:695 libfdisk/src/bsd.c:259 libfdisk/src/dos.c:933
#: libfdisk/src/gpt.c:2193
#: libfdisk/src/gpt.c:2202
#, fuzzy
msgid "First sector"
msgstr "Primera %s"
@ -1160,14 +1160,14 @@ msgstr ""
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "%d capçals, %d sectors/pista, %d cilindres"
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:271
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr ""
"Unitats = %s de %d * %d = %d octets\n"
"\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:277
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:279
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr ""
@ -1192,70 +1192,70 @@ msgstr "Unitat de disc: %s\n"
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Unitat de disc: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:107 disk-utils/fdisk-list.c:217
#: disk-utils/fdisk-list.c:109 disk-utils/fdisk-list.c:219
#: disk-utils/fsck.c:1244
#, fuzzy
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:113 disk-utils/fdisk-list.c:223
#: disk-utils/fdisk-list.c:115 disk-utils/fdisk-list.c:225
#, fuzzy
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:154 disk-utils/fdisk-list.c:247
#: disk-utils/fdisk-list.c:156 disk-utils/fdisk-list.c:249
#, fuzzy
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:181
#: disk-utils/fdisk-list.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "La partició %i no comença en el límit del cilindre:\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:190
#: disk-utils/fdisk-list.c:192
#, fuzzy
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr ""
"\n"
"Les entrades a la taula de particions no estan en l'ordre del disc\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2889 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2898 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
#, fuzzy
msgid "Start"
msgstr "inici"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2890 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2899 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
msgid "End"
msgstr "Final"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2891 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2900 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
msgid "Sectors"
msgstr "Sectors"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2892 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2901 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
msgid "Size"
msgstr ""
#: disk-utils/fdisk-list.c:265
#: disk-utils/fdisk-list.c:267
#, fuzzy, c-format
msgid "Unpartitioned space %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr ""
"\n"
"Disc %s: %lu cilindres, %lu capçals, %lu sectors/pista\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:410
#: disk-utils/fdisk-list.c:412
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Available columns (for -o):\n"
msgstr "Ordres disponibles:\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:451
#: disk-utils/fdisk-list.c:453
#, fuzzy, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "%s: Ordre desconeguda: %s\n"
@ -1804,7 +1804,7 @@ msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: disk-utils/fsck.c:679 login-utils/login.c:968 login-utils/sulogin.c:1029
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:337 sys-utils/nsenter.c:153
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:345 sys-utils/nsenter.c:153
#: sys-utils/swapon.c:316 sys-utils/unshare.c:219 sys-utils/unshare.c:420
#: term-utils/script.c:780
#, fuzzy
@ -1820,7 +1820,7 @@ msgstr "no ha estat possible executar openpty\n"
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:347 sys-utils/swapon.c:348
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:363 sys-utils/swapon.c:348
#: sys-utils/unshare.c:404 sys-utils/unshare.c:425
#, fuzzy
msgid "waitpid failed"
@ -2970,8 +2970,8 @@ msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: disk-utils/mkfs.c:139 lib/exec_shell.c:49 login-utils/newgrp.c:233
#: login-utils/su-common.c:651 login-utils/su-common.c:986
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:557
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:363
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:558
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:122
#: sys-utils/nsenter.c:430 sys-utils/prlimit.c:644 sys-utils/rtcwake.c:577
#: sys-utils/setarch.c:324 sys-utils/setarch.c:403 sys-utils/setsid.c:115
#: sys-utils/swapon.c:340 sys-utils/switch_root.c:242 sys-utils/unshare.c:461
@ -3778,17 +3778,17 @@ msgid "failed to add data to output table"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/partx.c:667 login-utils/lslogins.c:922 misc-utils/findmnt.c:1582
#: misc-utils/lsblk.c:1869 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1690 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: misc-utils/lsblk.c:1874 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1699 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/swapon.c:280 sys-utils/wdctl.c:259
#: sys-utils/zramctl.c:484
#, fuzzy
msgid "failed to initialize output table"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1891
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1896
#: misc-utils/lslocks.c:465 sys-utils/losetup.c:322 sys-utils/losetup.c:358
#: sys-utils/lscpu.c:1695 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/lscpu.c:1704 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/swapon.c:289 sys-utils/wdctl.c:270 sys-utils/zramctl.c:493
#, fuzzy
msgid "failed to initialize output column"
@ -5283,7 +5283,7 @@ msgid "Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Última %s o +mida o +midaM o +midaK"
# Parla d'etiquetes, segurament és femení
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2238
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2247
#, fuzzy
msgid "Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Última %s o +mida o +midaM o +midaK"
@ -5604,7 +5604,7 @@ msgstr "Avís: el senyalador 0x%04x invàlid de la taula de particions %d es cor
msgid "Start sector %ju out of range."
msgstr "El valor està fora del rang.\n"
#: libfdisk/src/dos.c:1026 libfdisk/src/gpt.c:2119 libfdisk/src/sgi.c:839
#: libfdisk/src/dos.c:1026 libfdisk/src/gpt.c:2128 libfdisk/src/sgi.c:839
#: libfdisk/src/sun.c:517
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %zu is already defined. Delete it before re-adding it."
@ -5615,7 +5615,7 @@ msgstr "La partició %d ja està definida. Esborreu-la abans de tornar-la a afeg
msgid "Sector %llu is already allocated."
msgstr "El sector %d ja està assignat\n"
#: libfdisk/src/dos.c:1133 libfdisk/src/gpt.c:2129
#: libfdisk/src/dos.c:1133 libfdisk/src/gpt.c:2138
#, fuzzy
msgid "No free sectors available."
msgstr "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
@ -5789,7 +5789,7 @@ msgstr ""
msgid "Cannot change type of the extended partition which is already used by logical partitions. Delete logical partitions first."
msgstr ""
#: libfdisk/src/dos.c:2143 libfdisk/src/gpt.c:2798
#: libfdisk/src/dos.c:2143 libfdisk/src/gpt.c:2807
#, fuzzy
msgid "Nothing to do. Ordering is correct already."
msgstr ""
@ -5820,7 +5820,7 @@ msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
msgid "The bootable flag on partition %zu is disabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/dos.c:2298 libfdisk/src/gpt.c:2888 libfdisk/src/sgi.c:1153
#: libfdisk/src/dos.c:2298 libfdisk/src/gpt.c:2897 libfdisk/src/sgi.c:1153
#: libfdisk/src/sun.c:1109
msgid "Device"
msgstr "Dispositiu"
@ -5842,7 +5842,7 @@ msgstr "inici"
msgid "End-C/H/S"
msgstr ""
#: libfdisk/src/dos.c:2311 libfdisk/src/gpt.c:2898 libfdisk/src/sgi.c:1161
#: libfdisk/src/dos.c:2311 libfdisk/src/gpt.c:2907 libfdisk/src/sgi.c:1161
msgid "Attrs"
msgstr ""
@ -6277,235 +6277,240 @@ msgstr ""
msgid "The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be used."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1619
#: libfdisk/src/gpt.c:1623
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported GPT attribute bit '%s'"
msgstr "%s: argument desconegut: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1714
#: libfdisk/src/gpt.c:1628
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to parse GPT attribute string '%s'"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1723
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition UUID changed from %s to %s."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1722
#: libfdisk/src/gpt.c:1731
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition name changed from '%s' to '%.*s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1751
#: libfdisk/src/gpt.c:1760
#, fuzzy
msgid "The start of the partition understeps FirstUsableLBA."
msgstr ""
"\n"
"La partició d'arrencada no existeix.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1758
#: libfdisk/src/gpt.c:1767
#, fuzzy
msgid "The end of the partition oversteps LastUsableLBA."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1917
#: libfdisk/src/gpt.c:1926
msgid "The device contains hybrid MBR -- writing GPT only. You have to sync the MBR manually."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1954
#: libfdisk/src/gpt.c:1963
#, fuzzy
msgid "Disk does not contain a valid backup header."
msgstr "El disc %s no conté una taula de particions vàlida\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1959
#: libfdisk/src/gpt.c:1968
msgid "Invalid primary header CRC checksum."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1963
#: libfdisk/src/gpt.c:1972
msgid "Invalid backup header CRC checksum."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1968
#: libfdisk/src/gpt.c:1977
#, fuzzy
msgid "Invalid partition entry checksum."
msgstr "Nombre de partició no vàlid per al tipus `%c'\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:1973
#: libfdisk/src/gpt.c:1982
msgid "Invalid primary header LBA sanity checks."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1977
#: libfdisk/src/gpt.c:1986
msgid "Invalid backup header LBA sanity checks."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1982
#: libfdisk/src/gpt.c:1991
msgid "MyLBA mismatch with real position at primary header."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1986
#: libfdisk/src/gpt.c:1995
msgid "MyLBA mismatch with real position at backup header."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:1991
#: libfdisk/src/gpt.c:2000
msgid "Disk is too small to hold all data."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2001
#: libfdisk/src/gpt.c:2010
msgid "Primary and backup header mismatch."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2007
#: libfdisk/src/gpt.c:2016
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %u overlaps with partition %u."
msgstr "Avís: la partició %d cavalca amb la partició %d.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2014
#: libfdisk/src/gpt.c:2023
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %u is too big for the disk."
msgstr "S'ha produït un encavalcament de particions al disc. Corregiu-ho.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2021
#: libfdisk/src/gpt.c:2030
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %u ends before it starts."
msgstr "La partició acaba abans del sector 0"
#: libfdisk/src/gpt.c:2030
#: libfdisk/src/gpt.c:2039
msgid "No errors detected."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2031
#: libfdisk/src/gpt.c:2040
#, fuzzy, c-format
msgid "Header version: %s"
msgstr "s'ha produït un error en cercar"
#: libfdisk/src/gpt.c:2032
#: libfdisk/src/gpt.c:2041
#, fuzzy, c-format
msgid "Using %u out of %d partitions."
msgstr "és estrany, només hi ha definides %d particions.\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2043
#: libfdisk/src/gpt.c:2052
#, fuzzy, c-format
msgid "A total of %ju free sectors is available in %u segment."
msgid_plural "A total of %ju free sectors is available in %u segments (the largest is %s)."
msgstr[0] "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
msgstr[1] "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2051
#: libfdisk/src/gpt.c:2060
#, c-format
msgid "%d error detected."
msgid_plural "%d errors detected."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2125
#: libfdisk/src/gpt.c:2134
#, fuzzy
msgid "All partitions are already in use."
msgstr "Aquesta partició ja està en ús"
#: libfdisk/src/gpt.c:2180 libfdisk/src/gpt.c:2205
#: libfdisk/src/gpt.c:2189 libfdisk/src/gpt.c:2214
#, fuzzy, c-format
msgid "Sector %ju already used."
msgstr "El sector %d ja està assignat\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2266
#: libfdisk/src/gpt.c:2275
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create partition %zu"
msgstr "No creïs cap partició"
#: libfdisk/src/gpt.c:2273
#: libfdisk/src/gpt.c:2282
#, c-format
msgid "The last usable GPT sector is %ju, but %ju is requested."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2280
#: libfdisk/src/gpt.c:2289
#, c-format
msgid "The first usable GPT sector is %ju, but %ju is requested."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2412
#: libfdisk/src/gpt.c:2421
#, fuzzy, c-format
msgid "Created a new GPT disklabel (GUID: %s)."
msgstr " s crea una etiqueta de disc Sun nova"
#: libfdisk/src/gpt.c:2430
#: libfdisk/src/gpt.c:2439
msgid "Enter new disk UUID (in 8-4-4-4-12 format)"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2437
#: libfdisk/src/gpt.c:2446
#, fuzzy
msgid "Failed to parse your UUID."
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2451
#: libfdisk/src/gpt.c:2460
#, fuzzy, c-format
msgid "Disk identifier changed from %s to %s."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2471
#: libfdisk/src/gpt.c:2480
#, fuzzy
msgid "Not enough space for new partition table!"
msgstr "No hi ha cap sector lliure disponible\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2480
#: libfdisk/src/gpt.c:2489
#, c-format
msgid "Partition #%u out of range (minimal start is %<PRIu64> sectors)"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2485
#: libfdisk/src/gpt.c:2494
#, c-format
msgid "Partition #%u out of range (maximal end is %<PRIu64> sectors)"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2540
#: libfdisk/src/gpt.c:2549
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory!"
msgstr "no s'ha pogut bifurcar"
#: libfdisk/src/gpt.c:2567
#: libfdisk/src/gpt.c:2576
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition table length changed from %<PRIu32> to %<PRIu64>."
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2671
#: libfdisk/src/gpt.c:2680
#, fuzzy, c-format
msgid "The attributes on partition %zu changed to 0x%016<PRIx64>."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2719
#: libfdisk/src/gpt.c:2728
msgid "Enter GUID specific bit"
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2734
#: libfdisk/src/gpt.c:2743
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to toggle unsupported bit %lu"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2747
#: libfdisk/src/gpt.c:2756
#, fuzzy, c-format
msgid "The GUID specific bit %d on partition %zu is enabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2748
#: libfdisk/src/gpt.c:2757
#, c-format
msgid "The GUID specific bit %d on partition %zu is disabled now."
msgstr ""
#: libfdisk/src/gpt.c:2752
#: libfdisk/src/gpt.c:2761
#, fuzzy, c-format
msgid "The %s flag on partition %zu is enabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2753
#: libfdisk/src/gpt.c:2762
#, fuzzy, c-format
msgid "The %s flag on partition %zu is disabled now."
msgstr "S'ha canviat el tipus del sistema de la partició %d per %x (%s)\n"
#: libfdisk/src/gpt.c:2895
#: libfdisk/src/gpt.c:2904
#, fuzzy
msgid "Type-UUID"
msgstr "Tipus"
#: libfdisk/src/gpt.c:2896
#: libfdisk/src/gpt.c:2905
msgid "UUID"
msgstr "UUID"
#: libfdisk/src/gpt.c:2897 login-utils/chfn.c:150 login-utils/chfn.c:152
#: libfdisk/src/gpt.c:2906 login-utils/chfn.c:150 login-utils/chfn.c:152
#: login-utils/chfn.c:307
msgid "Name"
msgstr "Nom"
@ -7025,7 +7030,7 @@ msgstr ""
msgid "waitpid failed (%s)"
msgstr "setuid() ha fallat"
#: lib/path.c:209 sys-utils/lscpu.c:1795
#: lib/path.c:209 sys-utils/lscpu.c:1804
#, fuzzy
msgid "failed to callocate cpu set"
msgstr "No s'ha pogut assignar la memòria temporal.\n"
@ -7667,7 +7672,7 @@ msgstr "Valor d'interval invàlid: %s\n"
msgid "hush login status: restore original IDs failed"
msgstr ""
#: login-utils/lslogins.c:208 sys-utils/lscpu.c:1517 sys-utils/lscpu.c:1527
#: login-utils/lslogins.c:208 sys-utils/lscpu.c:1526 sys-utils/lscpu.c:1536
msgid "no"
msgstr "no"
@ -7944,7 +7949,7 @@ msgstr "Última entrada: %.*s "
#: login-utils/lslogins.c:1228 login-utils/nologin.c:26
#: misc-utils/lslocks.c:501 misc-utils/mcookie.c:82 misc-utils/uuidd.c:70
#: misc-utils/uuidgen.c:25 sys-utils/dmesg.c:264 sys-utils/ipcmk.c:66
#: sys-utils/lscpu.c:1937 sys-utils/lsipc.c:277 sys-utils/readprofile.c:104
#: sys-utils/lscpu.c:1946 sys-utils/lsipc.c:277 sys-utils/readprofile.c:104
#: sys-utils/rtcwake.c:95 term-utils/setterm.c:380 text-utils/line.c:30
#, fuzzy, c-format
msgid " %s [options]\n"
@ -8053,7 +8058,7 @@ msgstr ""
msgid " --btmp-file <path> set an alternate path for btmp\n"
msgstr ""
#: login-utils/lslogins.c:1259 misc-utils/findmnt.c:1244 sys-utils/lscpu.c:1955
#: login-utils/lslogins.c:1259 misc-utils/findmnt.c:1244 sys-utils/lscpu.c:1964
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
@ -9202,9 +9207,9 @@ msgid "\"none\" FS type is recommended for bind or move oprations only"
msgstr ""
#: misc-utils/findmnt-verify.c:414
#, c-format
msgid "%s seems unspported by the current kernel"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "%s seems unsupported by the current kernel"
msgstr "mount: el tipus del sistema de fitxers %s no està suportat pel nucli"
#: misc-utils/findmnt-verify.c:420 misc-utils/findmnt-verify.c:421
#, fuzzy
@ -9217,9 +9222,9 @@ msgid "%s does not match with on-disk %s"
msgstr ""
#: misc-utils/findmnt-verify.c:431
#, c-format
msgid "on-disk %s seems unspported by the current kernel"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "on-disk %s seems unsupported by the current kernel"
msgstr "mount: el tipus del sistema de fitxers %s no està suportat pel nucli"
#: misc-utils/findmnt-verify.c:433
#, fuzzy, c-format
@ -9262,15 +9267,15 @@ msgstr ""
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Escolliu `getopt --help' per obtenir més informació.\n"
#: misc-utils/getopt.c:297
#: misc-utils/getopt.c:304
msgid "empty long option after -l or --long argument"
msgstr "opció llarga buida després de l'argument -l o --long"
#: misc-utils/getopt.c:322
#: misc-utils/getopt.c:325
msgid "unknown shell after -s or --shell argument"
msgstr "intèrpret d'ordres desconegut després de l'argument -s o --shell"
#: misc-utils/getopt.c:329
#: misc-utils/getopt.c:332
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" %1$s <optstring> <parameters>\n"
@ -9278,65 +9283,65 @@ msgid ""
" %1$s [options] -o|--options <optstring> [options] [--] <parameters>\n"
msgstr " getopt [opcions] -o|--options cadena_opcions [opcions] [--]\n"
#: misc-utils/getopt.c:335
#: misc-utils/getopt.c:338
#, fuzzy
msgid "Parse command options.\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: misc-utils/getopt.c:338
#: misc-utils/getopt.c:341
#, fuzzy
msgid " -a, --alternative allow long options starting with single -\n"
msgstr " -a, --alternative Permet opcions llargues amb només un -\n"
#: misc-utils/getopt.c:339
#: misc-utils/getopt.c:342
#, fuzzy
msgid " -l, --longoptions <longopts> the long options to be recognized\n"
msgstr " -l, --longoptions=opc_llarg Opcions llargues a reconèixer\n"
#: misc-utils/getopt.c:340
#: misc-utils/getopt.c:343
#, fuzzy
msgid " -n, --name <progname> the name under which errors are reported\n"
msgstr " -n, --name=nom_programa El nom amb el que s'informa dels errors\n"
#: misc-utils/getopt.c:341
#: misc-utils/getopt.c:344
#, fuzzy
msgid " -o, --options <optstring> the short options to be recognized\n"
msgstr " -o, --options=cadena_opcions Opcions curtes a reconèixer\n"
#: misc-utils/getopt.c:342
#: misc-utils/getopt.c:345
#, fuzzy
msgid " -q, --quiet disable error reporting by getopt(3)\n"
msgstr ""
" -q, --quiet Inhabilita els informes d'error mitjançant\n"
" getopt(3)\n"
#: misc-utils/getopt.c:343
#: misc-utils/getopt.c:346
#, fuzzy
msgid " -Q, --quiet-output no normal output\n"
msgstr " -Q, --quiet-output No hi ha sortida normal\n"
#: misc-utils/getopt.c:344
#: misc-utils/getopt.c:347
#, fuzzy
msgid " -s, --shell <shell> set quoting conventions to those of <shell>\n"
msgstr ""
" -s, --shell=intèrpret_ordres Estableix els mateixos convenis quant a les\n"
" cometes que l'interpret d'ordres indicat\n"
#: misc-utils/getopt.c:345
#: misc-utils/getopt.c:348
#, fuzzy
msgid " -T, --test test for getopt(1) version\n"
msgstr " -T, --test Prova la versió del getopt(1)\n"
#: misc-utils/getopt.c:346
#: misc-utils/getopt.c:349
#, fuzzy
msgid " -u, --unquoted do not quote the output\n"
msgstr " -u, --unqote No es posarà la sortida entre cometes\n"
#: misc-utils/getopt.c:396 misc-utils/getopt.c:456
#: misc-utils/getopt.c:399 misc-utils/getopt.c:459
msgid "missing optstring argument"
msgstr "falta l'argument cadena_opcions"
#: misc-utils/getopt.c:451
#: misc-utils/getopt.c:454
msgid "internal error, contact the author."
msgstr "s'ha produït un error intern; contacteu amb l'autor."
@ -10116,7 +10121,7 @@ msgstr ""
msgid " -r, --raw use the raw output format\n"
msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
#: misc-utils/lslocks.c:570 schedutils/chrt.c:477 schedutils/ionice.c:177
#: misc-utils/lslocks.c:570 schedutils/chrt.c:478 schedutils/ionice.c:177
#: schedutils/taskset.c:163 sys-utils/lsns.c:677 sys-utils/prlimit.c:586
#, fuzzy
msgid "invalid PID argument"
@ -10381,7 +10386,7 @@ msgstr "%s: no s'ha pogut reanomenar %s a %s: %s\n"
msgid "timed out"
msgstr "s'ha exhaurit el temps d'espera"
#: misc-utils/uuidd.c:345 sys-utils/flock.c:263
#: misc-utils/uuidd.c:345 sys-utils/flock.c:271
#, fuzzy
msgid "cannot set up timer"
msgstr "mount : no s'ha pogut establir la velocitat de: %s"
@ -10774,105 +10779,105 @@ msgstr " -Q, --quiet-output No hi ha sortida normal\n"
msgid " -v, --verbose display status information\n"
msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
#: schedutils/chrt.c:232 schedutils/chrt.c:253
#: schedutils/chrt.c:232 schedutils/chrt.c:254
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to get pid %d's policy"
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:256
#: schedutils/chrt.c:257
#, c-format
msgid "failed to get pid %d's attributes"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:266
#: schedutils/chrt.c:267
#, c-format
msgid "pid %d's new scheduling policy: %s"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:268
#: schedutils/chrt.c:269
#, c-format
msgid "pid %d's current scheduling policy: %s"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:275
#: schedutils/chrt.c:276
#, c-format
msgid "pid %d's new scheduling priority: %d\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:277
#: schedutils/chrt.c:278
#, c-format
msgid "pid %d's current scheduling priority: %d\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:282
#: schedutils/chrt.c:283
#, c-format
msgid "pid %d's new runtime/deadline/period parameters: %ju/%ju/%ju\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:285
#: schedutils/chrt.c:286
#, c-format
msgid "pid %d's current runtime/deadline/period parameters: %ju/%ju/%ju\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:299 schedutils/chrt.c:395
#: schedutils/chrt.c:300 schedutils/chrt.c:396
#, fuzzy
msgid "cannot obtain the list of tasks"
msgstr "%s: no s'ha pogut trobar el dispositiu per a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:333
#: schedutils/chrt.c:334
#, c-format
msgid "%s min/max priority\t: %d/%d\n"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:336
#: schedutils/chrt.c:337
#, fuzzy, c-format
msgid "%s not supported?\n"
msgstr "NFS sobre TCP no està implementat.\n"
#: schedutils/chrt.c:399
#: schedutils/chrt.c:400
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set tid %d's policy"
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:404
#: schedutils/chrt.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set pid %d's policy"
msgstr "No s'ha pogut escriure la partició a %s\n"
#: schedutils/chrt.c:486
#: schedutils/chrt.c:487
#, fuzzy
msgid "invalid runtime argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:489
#: schedutils/chrt.c:490
#, fuzzy
msgid "invalid period argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:492
#: schedutils/chrt.c:493
#, fuzzy
msgid "invalid deadline argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:516
#: schedutils/chrt.c:517
#, fuzzy
msgid "invalid priority argument"
msgstr "identificador invàlid"
#: schedutils/chrt.c:520
#: schedutils/chrt.c:521
msgid "--reset-on-fork option is supported for SCHED_FIFO and SCHED_RR policies only"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:525
#: schedutils/chrt.c:526
msgid "--sched-{runtime,deadline,period} options are supported for SCHED_DEADLINE only"
msgstr ""
#: schedutils/chrt.c:540
#: schedutils/chrt.c:541
#, fuzzy
msgid "SCHED_DEADLINE is unsupported"
msgstr "NFS sobre TCP no està implementat.\n"
#: schedutils/chrt.c:547
#: schedutils/chrt.c:548
#, c-format
msgid "unsupported priority value for the policy: %d: see --max for valid range"
msgstr ""
@ -12103,50 +12108,50 @@ msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
msgid "cannot open lock file %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer '%s'"
#: sys-utils/flock.c:197
#: sys-utils/flock.c:205
#, fuzzy
msgid "invalid timeout value"
msgstr "identificador invàlid"
#: sys-utils/flock.c:201
#: sys-utils/flock.c:209
#, fuzzy
msgid "invalid exit code"
msgstr "identificador invàlid"
#: sys-utils/flock.c:220
#: sys-utils/flock.c:228
msgid "the --no-fork and --close options are incompatible"
msgstr ""
#: sys-utils/flock.c:228
#: sys-utils/flock.c:236
#, fuzzy, c-format
msgid "%s requires exactly one command argument"
msgstr "%s requereix un argument\n"
#: sys-utils/flock.c:246
#: sys-utils/flock.c:254
#, fuzzy
msgid "bad file descriptor"
msgstr "dispositiu de blocs "
#: sys-utils/flock.c:249
#: sys-utils/flock.c:257
#, fuzzy
msgid "requires file descriptor, file or directory"
msgstr "el node d'identificació arrel no és un directori"
#: sys-utils/flock.c:273
#: sys-utils/flock.c:281
#, fuzzy
msgid "failed to get lock"
msgstr "no es pot fer stat per a %s"
#: sys-utils/flock.c:280
#: sys-utils/flock.c:288
msgid "timeout while waiting to get lock"
msgstr ""
#: sys-utils/flock.c:321
#: sys-utils/flock.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: getting lock took %ld.%06ld seconds\n"
msgstr "%s %.6f segons\n"
#: sys-utils/flock.c:332
#: sys-utils/flock.c:340
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: executing %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en executar \t%s\n"
@ -13939,7 +13944,7 @@ msgstr ", xifratge %s (tipus %d)"
msgid "%s: detach failed"
msgstr "la cerca ha fallat"
#: sys-utils/losetup.c:329 sys-utils/lscpu.c:1712 sys-utils/prlimit.c:229
#: sys-utils/losetup.c:329 sys-utils/lscpu.c:1721 sys-utils/prlimit.c:229
#: sys-utils/swapon.c:176 sys-utils/wdctl.c:215 sys-utils/zramctl.c:405
#, fuzzy
msgid "failed to initialize output line"
@ -14228,36 +14233,36 @@ msgstr ""
msgid "failed to determine number of CPUs: %s"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir: %s\n"
#: sys-utils/lscpu.c:880
#: sys-utils/lscpu.c:889
#, fuzzy
msgid "error: can not set signal handler"
msgstr "No s'ha pogut determinar el gestor de senyals"
#: sys-utils/lscpu.c:885
#: sys-utils/lscpu.c:894
#, fuzzy
msgid "error: can not restore signal handler"
msgstr "No s'ha pogut determinar el gestor de senyals"
#: sys-utils/lscpu.c:930
#: sys-utils/lscpu.c:939
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to read from: %s"
msgstr "no es pot fer stat per a %s"
#: sys-utils/lscpu.c:1387
#: sys-utils/lscpu.c:1396
#, fuzzy
msgid "Failed to extract the node number"
msgstr "s'ha produït un error en cercar a write_tables"
#: sys-utils/lscpu.c:1514 sys-utils/lscpu.c:1524
#: sys-utils/lscpu.c:1523 sys-utils/lscpu.c:1533
msgid "Y"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1514 sys-utils/lscpu.c:1524
#: sys-utils/lscpu.c:1523 sys-utils/lscpu.c:1533
#, fuzzy
msgid "N"
msgstr "NC"
#: sys-utils/lscpu.c:1608
#: sys-utils/lscpu.c:1617
#, c-format
msgid ""
"# The following is the parsable format, which can be fed to other\n"
@ -14265,214 +14270,214 @@ msgid ""
"# starting from zero.\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1758
#: sys-utils/lscpu.c:1767
msgid "Architecture:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1772
#: sys-utils/lscpu.c:1781
msgid "CPU op-mode(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1775 sys-utils/lscpu.c:1777
#: sys-utils/lscpu.c:1784 sys-utils/lscpu.c:1786
msgid "Byte Order:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1779
#: sys-utils/lscpu.c:1788
msgid "CPU(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1782
#: sys-utils/lscpu.c:1791
msgid "On-line CPU(s) mask:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1783
#: sys-utils/lscpu.c:1792
msgid "On-line CPU(s) list:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1802
#: sys-utils/lscpu.c:1811
msgid "Off-line CPU(s) mask:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1803
#: sys-utils/lscpu.c:1812
msgid "Off-line CPU(s) list:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1839
#: sys-utils/lscpu.c:1848
msgid "Thread(s) per core:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1841
#: sys-utils/lscpu.c:1850
msgid "Core(s) per socket:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1844
#: sys-utils/lscpu.c:1853
msgid "Socket(s) per book:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1847
#: sys-utils/lscpu.c:1856
msgid "Book(s) per drawer:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1849
#: sys-utils/lscpu.c:1858
msgid "Drawer(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1851
#: sys-utils/lscpu.c:1860
msgid "Book(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1854
#: sys-utils/lscpu.c:1863
#, fuzzy
msgid "Socket(s):"
msgstr "connector nfs"
#: sys-utils/lscpu.c:1858
#: sys-utils/lscpu.c:1867
msgid "NUMA node(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1860
#: sys-utils/lscpu.c:1869
msgid "Vendor ID:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1862
#: sys-utils/lscpu.c:1871
#, fuzzy
msgid "Machine type:"
msgstr "Nombre de partició"
#: sys-utils/lscpu.c:1864
#: sys-utils/lscpu.c:1873
msgid "CPU family:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1866
#: sys-utils/lscpu.c:1875
msgid "Model:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1868
#: sys-utils/lscpu.c:1877
#, fuzzy
msgid "Model name:"
msgstr "Nom d'usuari il·legal"
#: sys-utils/lscpu.c:1870
#: sys-utils/lscpu.c:1879
msgid "Stepping:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1872
#: sys-utils/lscpu.c:1881
msgid "CPU MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1874
#: sys-utils/lscpu.c:1883
msgid "CPU dynamic MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1876
#: sys-utils/lscpu.c:1885
msgid "CPU static MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1878
#: sys-utils/lscpu.c:1887
msgid "CPU max MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1880
#: sys-utils/lscpu.c:1889
msgid "CPU min MHz:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1882
#: sys-utils/lscpu.c:1891
msgid "BogoMIPS:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1885 sys-utils/lscpu.c:1887
#: sys-utils/lscpu.c:1894 sys-utils/lscpu.c:1896
#, fuzzy
msgid "Virtualization:"
msgstr "Antiga situació:\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1890
#: sys-utils/lscpu.c:1899
msgid "Hypervisor:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1892
#: sys-utils/lscpu.c:1901
msgid "Hypervisor vendor:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1893
#: sys-utils/lscpu.c:1902
msgid "Virtualization type:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1896
#: sys-utils/lscpu.c:1905
msgid "Dispatching mode:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1902 sys-utils/lscpu.c:1912
#: sys-utils/lscpu.c:1911 sys-utils/lscpu.c:1921
#, c-format
msgid "%s cache:"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1918
#: sys-utils/lscpu.c:1927
#, c-format
msgid "NUMA node%d CPU(s):"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1923
#: sys-utils/lscpu.c:1932
#, fuzzy
msgid "Flags:"
msgstr "Senyaladors"
#: sys-utils/lscpu.c:1926
#: sys-utils/lscpu.c:1935
#, fuzzy
msgid "Physical sockets:"
msgstr "Cilindres físics"
#: sys-utils/lscpu.c:1927
#: sys-utils/lscpu.c:1936
#, fuzzy
msgid "Physical chips:"
msgstr "Cilindres físics"
#: sys-utils/lscpu.c:1928
#: sys-utils/lscpu.c:1937
#, fuzzy
msgid "Physical cores/chip:"
msgstr "aconsegueix la mida del sector"
#: sys-utils/lscpu.c:1940
#: sys-utils/lscpu.c:1949
msgid "Display information about the CPU architecture.\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1943
#: sys-utils/lscpu.c:1952
#, fuzzy
msgid " -a, --all print both online and offline CPUs (default for -e)\n"
msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1944
#: sys-utils/lscpu.c:1953
#, fuzzy
msgid " -b, --online print online CPUs only (default for -p)\n"
msgstr " -u, --unqote No es posarà la sortida entre cometes\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1945
#: sys-utils/lscpu.c:1954
#, fuzzy
msgid " -c, --offline print offline CPUs only\n"
msgstr " -V, --version Mostra la informació de la versió\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1946
#: sys-utils/lscpu.c:1955
msgid " -e, --extended[=<list>] print out an extended readable format\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1947
#: sys-utils/lscpu.c:1956
msgid " -p, --parse[=<list>] print out a parsable format\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1948
#: sys-utils/lscpu.c:1957
msgid " -s, --sysroot <dir> use specified directory as system root\n"
msgstr ""
#: sys-utils/lscpu.c:1949
#: sys-utils/lscpu.c:1958
#, fuzzy
msgid " -x, --hex print hexadecimal masks rather than lists of CPUs\n"
msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: sys-utils/lscpu.c:1950
#: sys-utils/lscpu.c:1959
#, fuzzy
msgid " -y, --physical print physical instead of logical IDs\n"
msgstr " -h, --help Aquesta petita guia d'ús\n"
#: sys-utils/lscpu.c:2051
#: sys-utils/lscpu.c:2060
#, c-format
msgid "%s: options --all, --online and --offline may only be used with options --extended or --parse.\n"
msgstr ""

411
po/cs.po
View File

@ -46,7 +46,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.28-rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-19 14:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-08 11:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-02 14:23+02:00\n"
"Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
@ -69,8 +69,8 @@ msgstr "Řekne jádru o existenci zadaného oddílu.\n"
#: disk-utils/addpart.c:56 disk-utils/blockdev.c:276 disk-utils/blockdev.c:420
#: disk-utils/blockdev.c:446 disk-utils/cfdisk.c:2622 disk-utils/delpart.c:57
#: disk-utils/fdformat.c:227 disk-utils/fdisk.c:718 disk-utils/fdisk.c:990
#: disk-utils/fdisk-list.c:299 disk-utils/fdisk-list.c:339
#: disk-utils/fdisk-list.c:358 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fdisk-list.c:301 disk-utils/fdisk-list.c:341
#: disk-utils/fdisk-list.c:360 disk-utils/fsck.c:1448
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:155 disk-utils/fsck.cramfs.c:510
#: disk-utils/isosize.c:134 disk-utils/mkfs.bfs.c:189
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:173 disk-utils/mkfs.cramfs.c:661
@ -304,7 +304,7 @@ msgid "Quit program without writing changes"
msgstr "Ukončí program bez uložení tabulky rozdělení disku"
#: disk-utils/cfdisk.c:183 libfdisk/src/bsd.c:439 libfdisk/src/bsd.c:1020
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2893 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/dos.c:2306 libfdisk/src/gpt.c:2902 libfdisk/src/sgi.c:1160
#: libfdisk/src/sun.c:1116
msgid "Type"
msgstr "Druh"
@ -628,8 +628,8 @@ msgstr "Jste si jisti, že chcete uložit tabulku rozdělení disku na disk? "
msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr "Napište „ano“ nebo „ne“ nebo stiskněte Esc pro opuštění dialogu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1517
#: sys-utils/lscpu.c:1527
#: disk-utils/cfdisk.c:2358 login-utils/lslogins.c:209 sys-utils/lscpu.c:1526
#: sys-utils/lscpu.c:1536
msgid "yes"
msgstr "ano"
@ -850,7 +850,7 @@ msgid "Using default response %c."
msgstr "Použije se výchozí odpověď %c."
#: disk-utils/fdisk.c:176 disk-utils/fdisk.c:250 disk-utils/fdisk.c:325
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2260
#: libfdisk/src/dos.c:1189 libfdisk/src/gpt.c:2269
msgid "Value out of range."
msgstr "Hodnota je mimo meze."
@ -946,7 +946,7 @@ msgid "cannot read"
msgstr "nelze číst"
#: disk-utils/fdisk.c:695 libfdisk/src/bsd.c:259 libfdisk/src/dos.c:933
#: libfdisk/src/gpt.c:2193
#: libfdisk/src/gpt.c:2202
msgid "First sector"
msgstr "První sektor"
@ -1118,12 +1118,12 @@ msgstr "Disk %s: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "Geometrie: hlav: %'d, sektorů na stopu: %'llu, cylindrů: %'llu"
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:271
#: disk-utils/fdisk-list.c:59 disk-utils/fdisk-list.c:273
#, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr "Jednotky: %s po %d * %ld = %'ld bajtech"
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:277
#: disk-utils/fdisk-list.c:65 disk-utils/fdisk-list.c:279
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Velikost sektoru (logického/fyzického): %lu bajtů / %lu bajtů"
@ -1148,54 +1148,54 @@ msgstr "Typ popisu disku: %s"
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Identifikátor disku:%s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:107 disk-utils/fdisk-list.c:217
#: disk-utils/fdisk-list.c:109 disk-utils/fdisk-list.c:219
#: disk-utils/fsck.c:1244
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "alokace iterátoru selhala"
#: disk-utils/fdisk-list.c:113 disk-utils/fdisk-list.c:223
#: disk-utils/fdisk-list.c:115 disk-utils/fdisk-list.c:225
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "výstupní tabulku se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:154 disk-utils/fdisk-list.c:247
#: disk-utils/fdisk-list.c:156 disk-utils/fdisk-list.c:249
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "výstupní řádek se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:181
#: disk-utils/fdisk-list.c:183
#, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "Oddíl %zu nezačíná na hranici fyzického sektoru."
#: disk-utils/fdisk-list.c:190
#: disk-utils/fdisk-list.c:192
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr "Diskové oddíly jsou chybně seřazeny."
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2889 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1015 libfdisk/src/dos.c:2300
#: libfdisk/src/gpt.c:2898 libfdisk/src/sgi.c:1154 libfdisk/src/sun.c:1110
msgid "Start"
msgstr "Začátek"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2890 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1016 libfdisk/src/dos.c:2301
#: libfdisk/src/gpt.c:2899 libfdisk/src/sgi.c:1155 libfdisk/src/sun.c:1111
msgid "End"
msgstr "Konec"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2891 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1017 libfdisk/src/dos.c:2302
#: libfdisk/src/gpt.c:2900 libfdisk/src/sgi.c:1156 libfdisk/src/sun.c:1112
msgid "Sectors"
msgstr "Sektory"
#: disk-utils/fdisk-list.c:209 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2892 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
#: disk-utils/fdisk-list.c:211 libfdisk/src/bsd.c:1019 libfdisk/src/dos.c:2304
#: libfdisk/src/gpt.c:2901 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1114
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: disk-utils/fdisk-list.c:265
#: disk-utils/fdisk-list.c:267
#, c-format
msgid "Unpartitioned space %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Nerozdělené místo %s: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:410
#: disk-utils/fdisk-list.c:412
#, c-format
msgid ""
"\n"
@ -1204,7 +1204,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Dostupné sloupce (pro -o):\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:451
#: disk-utils/fdisk-list.c:453
#, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "neznámý sloupec %s: %s"
@ -1685,7 +1685,7 @@ msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: fstab se nepodařilo rozebrat"
#: disk-utils/fsck.c:679 login-utils/login.c:968 login-utils/sulogin.c:1029
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:337 sys-utils/nsenter.c:153
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:345 sys-utils/nsenter.c:153
#: sys-utils/swapon.c:316 sys-utils/unshare.c:219 sys-utils/unshare.c:420
#: term-utils/script.c:780
msgid "fork failed"
@ -1700,7 +1700,7 @@ msgstr "%s: spuštění se selhalo"
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr "wait: Žádní další potomci?!"
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:347 sys-utils/swapon.c:348
#: disk-utils/fsck.c:777 sys-utils/flock.c:363 sys-utils/swapon.c:348
#: sys-utils/unshare.c:404 sys-utils/unshare.c:425
msgid "waitpid failed"
msgstr "volání waitpid selhalo"
@ -2841,8 +2841,8 @@ msgstr " -h, --help zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
#: disk-utils/mkfs.c:139 lib/exec_shell.c:49 login-utils/newgrp.c:233
#: login-utils/su-common.c:651 login-utils/su-common.c:986
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:557
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:363
#: login-utils/sulogin.c:795 login-utils/sulogin.c:799 schedutils/chrt.c:558
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:122
#: sys-utils/nsenter.c:430 sys-utils/prlimit.c:644 sys-utils/rtcwake.c:577
#: sys-utils/setarch.c:324 sys-utils/setarch.c:403 sys-utils/setsid.c:115
#: sys-utils/swapon.c:340 sys-utils/switch_root.c:242 sys-utils/unshare.c:461
@ -3645,16 +3645,16 @@ msgid "failed to add data to output table"
msgstr "přidání dat na výstup selhalo"
#: disk-utils/partx.c:667 login-utils/lslogins.c:922 misc-utils/findmnt.c:1582
#: misc-utils/lsblk.c:1869 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1690 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: misc-utils/lsblk.c:1874 misc-utils/lslocks.c:451 sys-utils/losetup.c:310
#: sys-utils/lscpu.c:1699 sys-utils/lsipc.c:338 sys-utils/lsns.c:489
#: sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/swapon.c:280 sys-utils/wdctl.c:259
#: sys-utils/zramctl.c:484
msgid "failed to initialize output table"
msgstr "výstupní tabulku se nepodařilo inicializovat"
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1891
#: disk-utils/partx.c:678 misc-utils/findmnt.c:1608 misc-utils/lsblk.c:1896
#: misc-utils/lslocks.c:465 sys-utils/losetup.c:322 sys-utils/losetup.c:358
#: sys-utils/lscpu.c:1695 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/lscpu.c:1704 sys-utils/lsns.c:510 sys-utils/prlimit.c:306
#: sys-utils/swapon.c:289 sys-utils/wdctl.c:270 sys-utils/zramctl.c:493
msgid "failed to initialize output column"
msgstr "výstupní sloupec se nepodařilo inicializovat"
@ -5111,7 +5111,7 @@ msgstr "První cylindr"
msgid "Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Poslední sektor, +cylindrů nebo +velikost{K,M,G,T,P}"
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2238
#: libfdisk/src/bsd.c:297 libfdisk/src/dos.c:1166 libfdisk/src/gpt.c:2247
msgid "Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P}"
msgstr "Poslední sektor, +sektorů nebo +velikost{K,M,G,T,P}"
@ -5406,7 +5406,7 @@ msgstr "Chybný příznak 0x%02x%02x EBR (pro oddíl %zu) bude opraven zápisem(
msgid "Start sector %ju out of range."
msgstr "Začáteční sektoru%ju je mimo meze."
#: libfdisk/src/dos.c:1026 libfdisk/src/gpt.c:2119 libfdisk/src/sgi.c:839
#: libfdisk/src/dos.c:1026 libfdisk/src/gpt.c:2128 libfdisk/src/sgi.c:839
#: libfdisk/src/sun.c:517
#, c-format
msgid "Partition %zu is already defined. Delete it before re-adding it."
@ -5417,7 +5417,7 @@ msgstr "Oddíl %zu je již definován. Před opětovným vytvořením jej musít
msgid "Sector %llu is already allocated."
msgstr "Sektor %llu je již alokován."
#: libfdisk/src/dos.c:1133 libfdisk/src/gpt.c:2129
#: libfdisk/src/dos.c:1133 libfdisk/src/gpt.c:2138
msgid "No free sectors available."
msgstr "Nejsou žádné volné sektory."
@ -5572,7 +5572,7 @@ msgstr "Na mnoha systémech typ 0 označuje volný prostor. Mít oddíly typu 0
msgid "Cannot change type of the extended partition which is already used by logical partitions. Delete logical partitions first."
msgstr "Typ rozšířeného oddílu, který se již používá logickým oddílem, nelze změnit. Nejprve smažte logický oddíl."
#: libfdisk/src/dos.c:2143 libfdisk/src/gpt.c:2798
#: libfdisk/src/dos.c:2143 libfdisk/src/gpt.c:2807
msgid "Nothing to do. Ordering is correct already."
msgstr "Diskové oddíly jsou již seřazeny."
@ -5600,7 +5600,7 @@ msgstr "Příznak zaveditelnosti oddílu %zu je nyní zapnut."
msgid "The bootable flag on partition %zu is disabled now."
msgstr "Příznak zaveditelnosti oddílu %zu je nyní vypnut."
#: libfdisk/src/dos.c:2298 libfdisk/src/gpt.c:2888 libfdisk/src/sgi.c:1153
#: libfdisk/src/dos.c:2298 libfdisk/src/gpt.c:2897 libfdisk/src/sgi.c:1153
#: libfdisk/src/sun.c:1109
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"
@ -5621,7 +5621,7 @@ msgstr "Začátek-C/H/S"
msgid "End-C/H/S"
msgstr "Konec-C/H/S"
#: libfdisk/src/dos.c:2311 libfdisk/src/gpt.c:2898 libfdisk/src/sgi.c:1161
#: libfdisk/src/dos.c:2311 libfdisk/src/gpt.c:2907 libfdisk/src/sgi.c:1161
msgid "Attrs"
msgstr "Atr"
@ -6011,103 +6011,108 @@ msgstr "Záložní tabulka GPT je poškozená, avšak hlavní se zdá být v po
msgid "The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be used."
msgstr "Hlavní tabulka GPTje poškozená, avšak záložní se zdá být v pořádku, takže ta bude použita."
#: libfdisk/src/gpt.c:1619
#: libfdisk/src/gpt.c:1623
#, c-format
msgid "unsupported GPT attribute bit '%s'"
msgstr "nepodporovaný bit „%s“ atributu GPT"
#: libfdisk/src/gpt.c:1714
#: libfdisk/src/gpt.c:1628
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to parse GPT attribute string '%s'"
msgstr "nezdařilo se rozebrat seznam „%s“"
#: libfdisk/src/gpt.c:1723
#, c-format
msgid "Partition UUID changed from %s to %s."
msgstr "UUID oddílu změněno z %s na %s."
#: libfdisk/src/gpt.c:1722
#: libfdisk/src/gpt.c:1731
#, c-format
msgid "Partition name changed from '%s' to '%.*s'."
msgstr "Název oddílu změněn z „%s“ na „%.*s“."
#: libfdisk/src/gpt.c:1751
#: libfdisk/src/gpt.c:1760
msgid "The start of the partition understeps FirstUsableLBA."
msgstr "Začátek oddílu nedosahuje FirstUsableLBA (první použitelné LBA)."
#: libfdisk/src/gpt.c:1758
#: libfdisk/src/gpt.c:1767
msgid "The end of the partition oversteps LastUsableLBA."
msgstr "Konec oddílu překračuje LastUsableLBA (poslední použitelné LBA)."
#: libfdisk/src/gpt.c:1917
#: libfdisk/src/gpt.c:1926
msgid "The device contains hybrid MBR -- writing GPT only. You have to sync the MBR manually."
msgstr "Zařízení obsahuje hybridní MBR  zapisuje se pouze GPT. MBR musíte synchronizovat ručně."
#: libfdisk/src/gpt.c:1954
#: libfdisk/src/gpt.c:1963
msgid "Disk does not contain a valid backup header."
msgstr "Disk neobsahuje korektní záložní hlavičku."
#: libfdisk/src/gpt.c:1959
#: libfdisk/src/gpt.c:1968
msgid "Invalid primary header CRC checksum."
msgstr "Chybný kontrolní součet primární hlavičky."
#: libfdisk/src/gpt.c:1963
#: libfdisk/src/gpt.c:1972
msgid "Invalid backup header CRC checksum."
msgstr "Chybný kontrolní součet záložní hlavičky."
#: libfdisk/src/gpt.c:1968
#: libfdisk/src/gpt.c:1977
msgid "Invalid partition entry checksum."
msgstr "Chybný kontrolní součet záznamu oddílu."
#: libfdisk/src/gpt.c:1973
#: libfdisk/src/gpt.c:1982
msgid "Invalid primary header LBA sanity checks."
msgstr "Kontrola správnosti primární hlavičky LBA neprošla."
#: libfdisk/src/gpt.c:1977
#: libfdisk/src/gpt.c:1986
msgid "Invalid backup header LBA sanity checks."
msgstr "Kontrola správnosti záložní hlavičky LBA neprošla."
#: libfdisk/src/gpt.c:1982
#: libfdisk/src/gpt.c:1991
msgid "MyLBA mismatch with real position at primary header."
msgstr "MyLBA se neshoduje se skutečnou pozicí v primární hlavičce."
#: libfdisk/src/gpt.c:1986
#: libfdisk/src/gpt.c:1995