po: update fi.po (from translationproject.org)

This commit is contained in:
Lauri Nurmi 2007-11-06 01:35:42 +01:00 committed by Karel Zak
parent 30fee9564b
commit 6dbeda1aec
1 changed files with 915 additions and 1244 deletions

2159
po/fi.po
View File

@ -1,6 +1,6 @@
# Finnish messages for util-linux
# Copyright © 2002, 2003, 2005 Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002, 2003, 2005.
# Copyright © 2002, 2003, 2005, 2007 Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002, 2003, 2005, 2007.
#
# Permission is granted to freely copy and distribute
# this file and modified versions, provided, that this
@ -11,12 +11,16 @@
# ja levittää vapaasti edellyttäen, että tätä otsikkoa
# ei poisteta, ja muutetut versiot merkitään muutetuiksi.
#
# NOTE: This file (version 2.13-rc3) intentionally *appears to*
# have fewer translated messages than the earlier
# version -- no need to worry.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.13-pre1\n"
"Project-Id-Version: util-linux-ng 2.13-rc3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Karel Zak <kzak@redhat.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-11 14:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-06 19:35+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-07 23:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-17 20:21+0300\n"
"Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -64,14 +68,12 @@ msgid "get readahead"
msgstr "hae lukuennakko"
#: disk-utils/blockdev.c:95
#, fuzzy
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "aseta lukuennakko"
msgstr "aseta tiedostojärjestelmän lukuennakko"
#: disk-utils/blockdev.c:98
#, fuzzy
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "hae lukuennakko"
msgstr "hae tiedostojärjestelmän lukuennakko"
#: disk-utils/blockdev.c:101
msgid "flush buffers"
@ -101,11 +103,6 @@ msgstr " %s [-v|-q] komennot laitteet\n"
msgid "Available commands:\n"
msgstr "Käytettävissä olevat komennot:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:123
#, fuzzy
msgid "get size in 512-byte sectors"
msgstr "hae koko tavuina"
#: disk-utils/blockdev.c:275
#, c-format
msgid "%s: Unknown command: %s\n"
@ -116,11 +113,6 @@ msgstr "%s: Tuntematon komento: %s\n"
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s vaatii argumentin\n"
#: disk-utils/blockdev.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "siirtyminen epäonnistui"
#: disk-utils/blockdev.c:366
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
@ -184,14 +176,15 @@ msgstr ""
msgid "usage: %s [ -n ] device\n"
msgstr "käyttö: %s [ -n ] laite\n"
# Mikä tämä nyt on olevinaan...
#: disk-utils/fdformat.c:116 disk-utils/fsck.minix.c:1249
#: disk-utils/isosize.c:179 disk-utils/mkfs.bfs.c:119 disk-utils/mkfs.c:52
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:785 disk-utils/mkfs.minix.c:629
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:784 disk-utils/mkfs.minix.c:626
#: disk-utils/mkswap.c:518 misc-utils/ddate.c:179 misc-utils/rename.c:79
#: misc-utils/script.c:147 sys-utils/readprofile.c:197
#, fuzzy, c-format
#: misc-utils/script.c:146 sys-utils/readprofile.c:197
#, c-format
msgid "%s (%s)\n"
msgstr "%s: %s (%s)\n"
msgstr "%s (%s)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:130
#, c-format
@ -215,7 +208,7 @@ msgstr "Kaksi"
msgid "Single"
msgstr "Yksi"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:118
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-hv] [-x dir] file\n"
@ -252,12 +245,12 @@ msgstr "tarkistus keskeytetty.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:318 disk-utils/fsck.minix.c:341
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "Vyöhykenumero < FIRSTZONE tiedostossa \"%s\"."
msgstr "Vyöhykenumero < FIRSTZONE tiedostossa ”%s”."
#: disk-utils/fsck.minix.c:322 disk-utils/fsck.minix.c:345
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "Vyöhykenumero >= ZONES tiedostossa \"%s\"."
msgstr "Vyöhykenumero >= ZONES tiedostossa ”%s”."
#: disk-utils/fsck.minix.c:327 disk-utils/fsck.minix.c:350
msgid "Remove block"
@ -266,12 +259,12 @@ msgstr "Poista lohko"
#: disk-utils/fsck.minix.c:368
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Lukuvirhe: siirtyminen lohkoon ei onnistu tiedostossa \"%s\"\n"
msgstr "Lukuvirhe: siirtyminen lohkoon ei onnistu tiedostossa ”%s”\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:374
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Lukuvirhe: viallinen lohko tiedostossa \"%s\"\n"
msgstr "Lukuvirhe: viallinen lohko tiedostossa ”%s”\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:389
#, c-format
@ -289,7 +282,7 @@ msgstr "siirtyminen epäonnistui funktiossa write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:398
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Kirjoitusvirhe: viallinen lohko tiedostossa \"%s\"\n"
msgstr "Kirjoitusvirhe: viallinen lohko tiedostossa ”%s”\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:514
msgid "seek failed in write_super_block"
@ -339,11 +332,6 @@ msgstr "virheellinen s_zmap_blocks-kenttä superlohkossa"
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "I-solmukartalle ei voi varata puskuria"
#: disk-utils/fsck.minix.c:593
#, fuzzy
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "I-solmukartalle ei voi varata puskuria"
#: disk-utils/fsck.minix.c:598
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "I-solmuille ei voi varata puskuria"
@ -415,7 +403,7 @@ msgstr ""
#: disk-utils/fsck.minix.c:638 disk-utils/fsck.minix.c:689
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "Käyttämättömäksi merkittyä i-solmua %d käytetään tiedostoon \"%s\"\n"
msgstr "Käyttämättömäksi merkittyä i-solmua %d käytetään tiedostoon ”%s”\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:642 disk-utils/fsck.minix.c:693
msgid "Mark in use"
@ -424,21 +412,21 @@ msgstr "Merkitse käyttöön"
#: disk-utils/fsck.minix.c:664 disk-utils/fsck.minix.c:713
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Tiedostolla \"%s\" on tila %05o\n"
msgstr "Tiedostolla ”%s” on tila %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:671 disk-utils/fsck.minix.c:719
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Varoitus i-solmujen määrä on liian suuri.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:731 disk-utils/fsck.minix.c:739
#: disk-utils/fsck.minix.c:731
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "juuren i-solmu ei ole hakemisto"
#: disk-utils/fsck.minix.c:753 disk-utils/fsck.minix.c:786
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Lohkoa on käytetty aikaisemmin. Nyt tiedostossa \"%s\"."
msgstr "Lohkoa on käytetty aikaisemmin. Nyt tiedostossa ”%s”."
#: disk-utils/fsck.minix.c:755 disk-utils/fsck.minix.c:788
#: disk-utils/fsck.minix.c:1111 disk-utils/fsck.minix.c:1120
@ -449,7 +437,7 @@ msgstr "Tyhjennä"
#: disk-utils/fsck.minix.c:765 disk-utils/fsck.minix.c:798
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Lohko %d tiedostossa \"%s\" on merkitty käyttämättömäksi."
msgstr "Lohko %d tiedostossa ”%s” on merkitty käyttämättömäksi."
#: disk-utils/fsck.minix.c:767 disk-utils/fsck.minix.c:800
msgid "Correct"
@ -458,24 +446,33 @@ msgstr "Korjaa"
#: disk-utils/fsck.minix.c:939 disk-utils/fsck.minix.c:1006
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr ""
"Hakemisto \"%s\" sisältää virheellisen i-solmunumeron tiedostolle \"%.*s\"."
msgstr "Hakemisto ”%s” sisältää virheellisen i-solmunumeron tiedostolle ”%.*s”."
#: disk-utils/fsck.minix.c:942 disk-utils/fsck.minix.c:1009
msgid " Remove"
msgstr " Poista"
#: disk-utils/fsck.minix.c:956 disk-utils/fsck.minix.c:1023
#: disk-utils/fsck.minix.c:956
#, c-format
msgid "`%s': bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "”%s”: viallinen hakemisto: ”.” ei ole ensimmäisenä\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:964
#, c-format
msgid "`%s': bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "”%s”: viallinen hakemisto: ”..” ei ole toisena\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1023
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: viallinen hakemisto: \".\" ei ole ensimmäisenä\n"
msgstr "%s: viallinen hakemisto: ”.” ei ole ensimmäisenä\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:964 disk-utils/fsck.minix.c:1032
#: disk-utils/fsck.minix.c:1032
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: viallinen hakemisto: \"..\" ei ole toisena\n"
msgstr "%s: viallinen hakemisto: ”..” ei ole toisena\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1066 disk-utils/fsck.minix.c:1084
#: disk-utils/fsck.minix.c:1066
msgid "internal error"
msgstr "sisäinen virhe"
@ -503,10 +500,6 @@ msgstr "I-solmua %d ei käytetä, merkitty käytetyksi bittikartassa."
msgid "Inode %d used, marked unused in the bitmap."
msgstr "I-solmu %d käytössä, merkitty käyttämättömäksi bittikartassa."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1127 disk-utils/fsck.minix.c:1181
msgid "Set"
msgstr "Aseta"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1131 disk-utils/fsck.minix.c:1185
#, c-format
msgid "Inode %d (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
@ -535,8 +528,12 @@ msgstr "Vyöhyke %d: käytössä, laskettu=%d\n"
msgid "Zone %d: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Vyöhyke %d: ei käytössä, laskettu=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1254 disk-utils/mkfs.minix.c:634
#: disk-utils/mkfs.minix.c:636
#: disk-utils/fsck.minix.c:1181
msgid "Set"
msgstr "Aseta"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1254 disk-utils/mkfs.minix.c:631
#: disk-utils/mkfs.minix.c:633
msgid "bad inode size"
msgstr "virheellinen i-solmun koko"
@ -551,7 +548,7 @@ msgstr "vuorovaikutteisiin korjauksiin tarvitaan pääte"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1286
#, c-format
msgid "unable to open '%s'"
msgstr "laitetta \"%s\" ei voi avata"
msgstr "laitetta ”%s” ei voi avata"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1301
#, c-format
@ -697,7 +694,7 @@ msgstr "liian monta i-solmua - maksimi on 512"
msgid "not enough space, need at least %lu blocks"
msgstr "tila ei riitä, vaaditaan vähintään %lu lohkoa"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:228 fdisk/fdisk.c:2314
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:228 fdisk/fdisk.c:2321
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Laite: %s\n"
@ -755,11 +752,11 @@ msgstr "siirtymisvirhe"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:278
msgid "error writing . entry"
msgstr "virhe kirjoitettessa \".\"-merkintää"
msgstr "virhe kirjoitettessa ”.”-merkintää"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:282
msgid "error writing .. entry"
msgstr "virhe kirjoitettessa \"..\"-merkintää"
msgstr "virhe kirjoitettessa ”..”-merkintää"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:286
#, c-format
@ -769,9 +766,7 @@ msgstr "virhe suljettaessa laitetta %s"
#: disk-utils/mkfs.c:73
#, c-format
msgid "Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]\n"
msgstr ""
"Käyttö: mkfs [-V] [-t tied.järj. tyyppi] [tied.järj.valitsimet] laite "
"[koko]\n"
msgstr "Käyttö: mkfs [-V] [-t tied.järj. tyyppi] [tied.järj.valitsimet] laite [koko]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:88 disk-utils/mkfs.c:96 fdisk/cfdisk.c:343
#: getopt/getopt.c:91 getopt/getopt.c:101 login-utils/wall.c:238
@ -780,15 +775,14 @@ msgid "%s: Out of memory!\n"
msgstr "%s: Muisti lopussa!\n"
#: disk-utils/mkfs.c:103
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "mkfs (%s)\n"
msgstr "%s: %s (%s)\n"
msgstr "mkfs (%s)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:125
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-i file] [-n name] dirname "
"outfile\n"
"usage: %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
" -h print this help\n"
" -v be verbose\n"
" -E make all warnings errors (non-zero exit status)\n"
@ -802,120 +796,110 @@ msgid ""
" dirname root of the filesystem to be compressed\n"
" outfile output file\n"
msgstr ""
"käyttö: %s [-v] [-b lkoko] [-e laitos] [-i tied] [-n nimi] haknimi "
"tulostied\n"
"käyttö: %s [-h] [-v] [-b lkoko] [-e laitos] [-i tied] [-n nimi] haknimi tulostied\n"
" -h näytä tämä ohje\n"
" -v monisanaisuus\n"
" -E käsittele varoitukset virheinä (nollasta poikkeava paluuarvo)\n"
" -b lkoko käytä tätä lohkokokoa, on oltava sama kuin sivukoko\n"
" -e laitos aseta laitosnumero (osa tied.järj-id:tä)\n"
" -i tied sisällytä tiedostokuva tiedostojärjestelmään (vaatii >= 2.4.0)\n"
" -i tied sisällytä tiedostokuva tiedostojärjestelmään (vaatii >= 2.4.0:n)\n"
" -n nimi aseta cramfs-tiedostojärjestelmän nimi\n"
" -p tasaa %d tavulla käynnistyskoodia varten\n"
" -s lajittele hakemistomerkinnät (vanha valitsin, ei huomioida)\n"
" -z tee reikiä (vaatii >= 2.3.39)\n"
" -z tee reikiä (vaatii >= 2.3.39:n)\n"
" haknimi tiivistettävän tiedostojärjestelmän juuri\n"
" tulostied tulostiedosto\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:337
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Very long (%zu bytes) filename `%s' found.\n"
"Very long (%u bytes) filename `%s' found.\n"
" Please increase MAX_INPUT_NAMELEN in mkcramfs.c and recompile. Exiting.\n"
msgstr ""
"Löytyi hyvin pitkä tiedostonimi \"%2$s\" (%1$u tavua).\n"
" Kasvata vakiota MAX_INPUT_NAMELEN tiedostossa mkcramfs.c ja käännä "
"uudelleen. Poistutaan.\n"
"Löytyi hyvin pitkä tiedostonimi ”%2$s” (%1$u tavua).\n"
" Kasvata vakiota MAX_INPUT_NAMELEN tiedostossa mkcramfs.c ja käännä uudelleen. Poistutaan.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:465
#, c-format
msgid "filesystem too big. Exiting.\n"
msgstr "tiedostojärjestelmä on liian suuri. Poistutaan.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:628
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:627
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AIEEE: \"pakatun\" lohkon koko > 2*lohkokoko (%ld)\n"
msgstr "AIEEE: ”tiivistetyn” lohkon koko > 2*lohkokoko (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:647
#, fuzzy, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:646
#, c-format
msgid "%6.2f%% (%+d bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+d tavua)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:826
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum "
"image size is %uMB. We might die prematurely.\n"
msgstr ""
"varoitus: arviokoko (yläraja) on %Ld Mt, mutta suurin kuvakoko on %u Mt. "
"Prosessi saattaa päättyä ennenaikaisesti.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:825
#, c-format
msgid "warning: guestimate of required size (upper bound) is %LdMB, but maximum image size is %uMB. We might die prematurely.\n"
msgstr "varoitus: arviokoko (yläraja) on %Ld Mt, mutta suurin kuvakoko on %u Mt. Prosessi saattaa päättyä ennenaikaisesti.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:867
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:866
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Sisällytetään: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:873
#, fuzzy, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:872
#, c-format
msgid "Directory data: %d bytes\n"
msgstr "Hakemistodata: %d tavua\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:881
#, fuzzy, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:880
#, c-format
msgid "Everything: %d kilobytes\n"
msgstr "Kaikki: %d kilotavua\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:886
#, fuzzy, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:885
#, c-format
msgid "Super block: %d bytes\n"
msgstr "Superlohko: %d tavua\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:893
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:892
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "CRC: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:898
#, fuzzy, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)\n"
msgstr ""
"ROM-kuvalle ei ole varattu riittävästi tilaa (%Ld varattu, %d käytetty)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:897
#, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%Ld allocated, %d used)\n"
msgstr "ROM-kuvalle ei ole varattu riittävästi tilaa (%Ld varattu, %d käytetty)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:910
#, fuzzy, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:909
#, c-format
msgid "ROM image write failed (%d %d)\n"
msgstr "ROM-kuvan kirjoitus epäonnistui (%d %d)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:919
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:918
#, c-format
msgid "warning: filenames truncated to 255 bytes.\n"
msgstr "varoitus: tiedostonimet typistetään 255 tavuun.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:922
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:921
#, c-format
msgid "warning: files were skipped due to errors.\n"
msgstr "varoitus: tiedostoja ohitettiin virheiden takia.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:925
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:924
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte).\n"
msgstr ""
"varoitus: tiedostojen koot typistetty %lu megatavuun (miinus 1 tavu).\n"
msgstr "varoitus: tiedostojen koot typistetty %lu megatavuun (miinus 1 tavu).\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:930
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:929
#, c-format
msgid ""
"warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgstr "varoitus: uid:t typistetty %u bittiin. (Tämä voi olla turvaongelma.)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:935
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:934
#, c-format
msgid ""
"warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgid "warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgstr "varoitus: gid:t typistetty %u bittiin. (Tämä voi olla turvaongelma.)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:940
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:939
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
@ -995,8 +979,7 @@ msgstr "siirtyminen epäonnistui lohkojen testauksen aikana"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:534
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr ""
"Outoja arvoja funktiossa do_check: todennäköisesti ohjelmistovirheitä\n"
msgstr "Outoja arvoja funktiossa do_check: todennäköisesti ohjelmistovirheitä\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:565 disk-utils/mkswap.c:400
msgid "seek failed in check_blocks"
@ -1004,15 +987,14 @@ msgstr "siirtyminen epäonnistui funktiossa check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:574
msgid "bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr ""
"virheellisiä lohkoja ennen data-aluetta: tiedostojärjestelmää ei voi luoda"
msgstr "virheellisiä lohkoja ennen data-aluetta: tiedostojärjestelmää ei voi luoda"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:580 disk-utils/mkfs.minix.c:605
#: disk-utils/mkfs.minix.c:580 disk-utils/mkfs.minix.c:602
#, c-format
msgid "%d bad blocks\n"
msgstr "%d viallista lohkoa\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:582 disk-utils/mkfs.minix.c:607
#: disk-utils/mkfs.minix.c:582 disk-utils/mkfs.minix.c:604
#, c-format
msgid "one bad block\n"
msgstr "yksi viallinen lohko\n"
@ -1021,35 +1003,25 @@ msgstr "yksi viallinen lohko\n"
msgid "can't open file of bad blocks"
msgstr "vialliset lohkot sisältävää tiedostoa ei voi avata"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:596
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.minix.c:597
#, fuzzy
msgid "cannot read badblocks file"
msgstr "Levyasemaa ei voi lukea"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:677
#: disk-utils/mkfs.minix.c:674
#, c-format
msgid "strtol error: number of blocks not specified"
msgstr "strtol-virhe: lohkojen määrää ei ole annettu"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:706
#: disk-utils/mkfs.minix.c:703
#, c-format
msgid "unable to stat %s"
msgstr "tiedoston %s tilaa ei voi lukea"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:712
#: disk-utils/mkfs.minix.c:709
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "laitetta %s ei voi avata"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:716
#: disk-utils/mkfs.minix.c:713
#, c-format
msgid "will not try to make filesystem on '%s'"
msgstr "ei yritetä luoda tiedostojärjestelmää kohteeseen \"%s\""
msgstr "ei yritetä luoda tiedostojärjestelmää kohteeseen ”%s”"
#: disk-utils/mkswap.c:174
#, c-format
@ -1057,10 +1029,9 @@ msgid "Bad user-specified page size %d\n"
msgstr "Käyttäjän antama sivukoko %d on virheellinen\n"
#: disk-utils/mkswap.c:182
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d\n"
msgstr ""
"Käytetään käyttäjän antamaa sivukokoa %d järjestelmän arvojen %d/%d sijaan\n"
msgstr "Käytetään käyttäjän antamaa sivukokoa %d järjestelmän arvon %d sijaan\n"
#: disk-utils/mkswap.c:206
#, c-format
@ -1091,8 +1062,8 @@ msgstr "Käyttö: %s [-c] [-v0|-v1] [-pSIVUKOKO] [-L nimiö] /dev/nimi [lohkot]\
msgid "too many bad pages"
msgstr "liian monta viallista sivua"
#: disk-utils/mkswap.c:391 misc-utils/look.c:182 misc-utils/setterm.c:1147
#: text-utils/more.c:1987 text-utils/more.c:1998
#: disk-utils/mkswap.c:391 misc-utils/look.c:183 misc-utils/setterm.c:1147
#: text-utils/more.c:1972 text-utils/more.c:1983
msgid "Out of memory"
msgstr "Muisti lopussa"
@ -1137,14 +1108,14 @@ msgid "%s: error: label only with v1 swap area\n"
msgstr "%s: virhe: vasta sivutustilan versio 1 tukee nimiöitä\n"
#: disk-utils/mkswap.c:662
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: error: will not try to make swapdevice on '%s'\n"
msgstr "Ei yritetä luoda sivutuslaitetta kohteeseen \"%s\""
msgstr "%s: virhe: ei yritetä luoda sivutuslaitetta kohteeseen ”%s”\n"
#: disk-utils/mkswap.c:668
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: error: %s is mounted; will not make swapspace.\n"
msgstr "%s on liitetty; ei tehdä tiedostojärjestelmää tähän!"
msgstr "%s: virhe: %s on liitetty; ei tehdä sivutustilaa.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:681 disk-utils/mkswap.c:702
msgid "fatal: first page unreadable"
@ -1158,7 +1129,7 @@ msgid ""
"No swap created. If you really want to create swap v0 on that device, use\n"
"the -f option to force it.\n"
msgstr ""
"%s: Laitteella \"%s\" on kelvollinen Sun-levynimiö.\n"
"%s: Laitteella ”%s” on kelvollinen Sun-levynimiö.\n"
"Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että v0-sivutuksen luominen tuhoaisi\n"
"osiotaulun. Sivutusta ei luotu. Jos todella haluat luoda v0-sivutuksen\n"
"kyseiselle laitteelle, käytä valitsinta -f sen pakottamiseen.\n"
@ -1190,18 +1161,17 @@ msgid "%s: %s: unable to obtain selinux file label: %s\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:749
#, fuzzy
msgid "unable to create new selinux context"
msgstr "i-solmuja ei voi kirjoittaa"
msgstr "uuden selinux-kontekstin luominen ei onnistu"
#: disk-utils/mkswap.c:751
msgid "couldn't compute selinux context"
msgstr ""
msgstr "selinux-kontekstin laskeminen ei onnistunut"
#: disk-utils/mkswap.c:757
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: unable to relabel %s to %s: %s\n"
msgstr "nimeäminen %s -> %s ei onnistu: %s\n"
msgstr "%s: uudelleennimeäminen %s -> %s ei onnistu: %s\n"
#: fdisk/cfdisk.c:368 fdisk/cfdisk.c:2066
msgid "Unusable"
@ -1255,9 +1225,7 @@ msgstr "Levy on vaihdettu.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:405
#, c-format
msgid "Reboot the system to ensure the partition table is correctly updated.\n"
msgstr ""
"Järjestelmä on syytä käynnistää uudelleen osiotaulun päivittymisen "
"varmistamiseksi.\n"
msgstr "Järjestelmä on syytä käynnistää uudelleen osiotaulun päivittymisen varmistamiseksi.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:409
#, c-format
@ -1269,7 +1237,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"VAROITUS: Jos DOS 6.x -osioita luotiin tai muutettiin,\n"
"katso lisätietoja cfdiskin manuaalista.\n"
"katso lisätietoja cfdiskin manuaalisivulta.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:504
msgid "FATAL ERROR"
@ -1328,16 +1296,12 @@ msgid "enlarged logical partitions overlap"
msgstr "suurennetut loogiset osiot ovat päällekkäiset"
#: fdisk/cfdisk.c:991
msgid ""
"!!!! Internal error creating logical drive with no extended partition !!!!"
msgstr ""
"!!!! Sisäinen virhe luotaessa loogista asemaa ilman laajennettua osiota !!!!"
msgid "!!!! Internal error creating logical drive with no extended partition !!!!"
msgstr "!!!! Sisäinen virhe luotaessa loogista asemaa ilman laajennettua osiota !!!!"
#: fdisk/cfdisk.c:1002 fdisk/cfdisk.c:1014
msgid ""
"Cannot create logical drive here -- would create two extended partitions"
msgstr ""
"Tähän ei voi luoda loogista asemaa -- luotaisiin kaksi laajennettua osiota"
msgid "Cannot create logical drive here -- would create two extended partitions"
msgstr "Tähän ei voi luoda loogista asemaa -- luotaisiin kaksi laajennettua osiota"
#: fdisk/cfdisk.c:1156
msgid "Menu item too long. Menu may look odd."
@ -1442,9 +1406,8 @@ msgid "Opened disk read-only - you have no permission to write"
msgstr "Levy avattiin vain luku -tilassa - sinulla ei ole kirjoitusoikeutta"
#: fdisk/cfdisk.c:1674
msgid ""
"Warning!! Unsupported GPT (GUID Partition Table) detected. Use GNU Parted."
msgstr ""
msgid "Warning!! Unsupported GPT (GUID Partition Table) detected. Use GNU Parted."
msgstr "Varoitus!! Havaittu ei-tuettu GPT (GUID Partition Table). Käytä GNU Partedia."
#: fdisk/cfdisk.c:1691
msgid "Cannot get disk size"
@ -1463,11 +1426,8 @@ msgid "Warning!! This may destroy data on your disk!"
msgstr "Varoitus!! Tämä voi tuhota dataa levyltä!"
#: fdisk/cfdisk.c:1866
#, fuzzy
msgid ""
"Are you sure you want to write the partition table to disk? (yes or no): "
msgstr ""
"Oletko varma, että haluat kirjoittaa osiotaulun levylle? (kyllä tai ei):"
msgid "Are you sure you want to write the partition table to disk? (yes or no): "
msgstr "Haluatko varmasti kirjoittaa osiotaulun levylle? (jaa tai ei):"
#: fdisk/cfdisk.c:1872
msgid "no"
@ -1479,11 +1439,11 @@ msgstr "Osiotaulua ei kirjoitettu levylle"
#: fdisk/cfdisk.c:1875
msgid "yes"
msgstr "kyllä"
msgstr "jaa"
#: fdisk/cfdisk.c:1878
msgid "Please enter `yes' or `no'"
msgstr "Kirjoita \"kyllä\" tai \"ei\""
msgstr "Kirjoita ”jaa” tai ”ei”"
#: fdisk/cfdisk.c:1882
msgid "Writing partition table to disk..."
@ -1494,24 +1454,16 @@ msgid "Wrote partition table to disk"
msgstr "Osiotaulu kirjoitettiin levylle"
#: fdisk/cfdisk.c:1909
msgid ""
"Wrote partition table, but re-read table failed. Reboot to update table."
msgstr ""
"Osiotaulu kirjoitettiin, mutta uudelleenluku epäonnistui. Tietokone on "
"käynnistettävä uudelleen, jotta taulu päivittyy."
msgid "Wrote partition table, but re-read table failed. Reboot to update table."
msgstr "Osiotaulu kirjoitettiin, mutta uudelleenluku epäonnistui. Tietokone on käynnistettävä uudelleen, jotta taulu päivittyy."
#: fdisk/cfdisk.c:1919
msgid "No primary partitions are marked bootable. DOS MBR cannot boot this."
msgstr ""
"Yhtään ensiöosiota ei ole merkitty käynnistettäväksi. DOS MBR ei käynnistä "
"tätä."
msgstr "Yhtään ensiöosiota ei ole merkitty käynnistettäväksi. DOS MBR ei käynnistä tätä."
#: fdisk/cfdisk.c:1921
msgid ""
"More than one primary partition is marked bootable. DOS MBR cannot boot this."
msgstr ""
"Useampi kuin yksi ensiöosio on merkitty käynnistettäväksi. DOS MBR ei "
"käynnistä tätä."
msgid "More than one primary partition is marked bootable. DOS MBR cannot boot this."
msgstr "Useampi kuin yksi ensiöosio on merkitty käynnistettäväksi. DOS MBR ei käynnistä tätä."
#: fdisk/cfdisk.c:1979 fdisk/cfdisk.c:2098 fdisk/cfdisk.c:2182
msgid "Enter filename or press RETURN to display on screen: "
@ -1520,7 +1472,7 @@ msgstr "Syötä tiedostonimi tai paina RETURN saadaksesi näytölle: "
#: fdisk/cfdisk.c:1988 fdisk/cfdisk.c:2106 fdisk/cfdisk.c:2190
#, c-format
msgid "Cannot open file '%s'"
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voi avata"
msgstr "Tiedostoa ”%s” ei voi avata"
#: fdisk/cfdisk.c:1999
#, c-format
@ -1580,20 +1532,12 @@ msgid " First Last\n"
msgstr " Alku- Loppu-\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2120
msgid ""
" # Type Sector Sector Offset Length Filesystem Type (ID) "
"Flag\n"
msgstr ""
" # Tyyppi sektori sektori Siirt. Pituus Tied.järj. tyyppi (ID) "
"Liput\n"
msgid " # Type Sector Sector Offset Length Filesystem Type (ID) Flag\n"
msgstr " # Tyyppi sektori sektori Siirt. Pituus Tied.järj. tyyppi (ID) Liput\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2121
msgid ""
"-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- "
"----\n"
msgstr ""
"-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- "
"----\n"
msgid "-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- ----\n"
msgstr "-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- ----\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2204
msgid " ---Starting--- ----Ending---- Start Number of\n"
@ -1717,8 +1661,7 @@ msgstr " joista voit valita:"
#: fdisk/cfdisk.c:2293
msgid " r - Raw data (exactly what would be written to disk)"
msgstr ""
" r - Raaka data (tasan se, mitä levylle kirjoitettaisiin)"
msgstr " r - Raaka data (tasan se, mitä levylle kirjoitettaisiin)"
#: fdisk/cfdisk.c:2294
msgid " s - Table ordered by sectors"
@ -1754,12 +1697,11 @@ msgstr " Koska tämä saattaa tuhota levyllä olevaa dataa, kirjoitu
#: fdisk/cfdisk.c:2302
msgid " either confirm or deny the write by entering `yes' or"
msgstr ""
" on joko varmistettava tai peruttava kirjoittamalla \"kyllä\" tai"
msgstr " on joko varmistettava tai peruttava kirjoittamalla ”jaa” tai"
#: fdisk/cfdisk.c:2303
msgid " `no'"
msgstr " \"ei\""
msgstr " ”ei”"
#: fdisk/cfdisk.c:2304
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
@ -2105,8 +2047,8 @@ msgstr ""
"\n"
"\tTällä levyllä on kelvollinen AIX-nimiö.\n"
"\tValitettavasti Linux ei toistaiseksi osaa \n"
"\tkäsitellä tällaisia levyjä. Siitä huolimatta\n"
"\tjoitakin neuvoja:\n"
"\tkäsitellä tällaisia levyjä.\n"
"\tJoitakin neuvoja:\n"
"\t1. fdisk tuhoaa levyn tiedot kirjoitettaessa.\n"
"\t2. Varmista, että tämä levy EI ole enää elintärkeä\n"
"\t osa osioryhmää. (Jos on, muutkin levyt saattavat\n"
@ -2644,9 +2586,8 @@ msgid " f fix partition order"
msgstr " f korjaa osiojärjestys"
#: fdisk/fdisk.c:504
#, fuzzy
msgid " i change the disk identifier"
msgstr " u vaihda näkymä/syöteyksiköt"
msgstr " i muuta levyn tunnistetta"
#: fdisk/fdisk.c:620
#, c-format
@ -2720,24 +2661,26 @@ msgstr "Varoitus: jätetään huomiotta ylimääräinen data osiotaulussa %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:779
#, c-format
msgid "Disk identifier: 0x%08x\n"
msgstr ""
msgstr "Levyn tunniste: 0x%08x\n"
#: fdisk/fdisk.c:788
#, c-format
msgid "New disk identifier (current 0x%08x): "
msgstr ""
msgstr "Levyn uusi tunniste (nykyinen 0x%08x): "
#: fdisk/fdisk.c:807
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x%08x.\n"
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"After that, of course, the previous content won't be recoverable.\n"
"\n"
msgstr ""
"Muodostetaan uusi DOS-levynimiö. Muutokset tehdään vain käyttömuistiin,\n"
"kunnes päätät kirjoittaa ne levylle. Sen jälkeen edellistä sisältöä ei\n"
"tietenkään voida enää palauttaa.\n"
"Muodostetaan uusi DOS-levynimiö, tunniste 0x%08x.\n"
"Muutokset pidetään vain käyttömuistissa, kunnes päätät kirjoittaa ne\n"
"levylle. Sen jälkeen edellistä sisältöä ei tietenkään voida enää\n"
"palauttaa.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:856
#, c-format
@ -2756,13 +2699,11 @@ msgid ""
"Give the 'b' command to go to BSD mode.\n"
msgstr ""
"Tällä levyllä on sekä DOS-, että BSD-taikatavut.\n"
"Siirry BSD-tilaan \"b\"-komennolla.\n"
"Siirry BSD-tilaan ”b”-komennolla.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1035
#, c-format
msgid ""
"Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF "
"disklabel\n"
msgid "Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel\n"
msgstr "Laitteella ei ole kelvollista DOS-, Sun-, SGI- eikä OSF-levynimiötä\n"
#: fdisk/fdisk.c:1052
@ -2777,12 +2718,8 @@ msgstr "Ylimääräistä laajennettua osiota %d ei huomioida\n"
#: fdisk/fdisk.c:1077
#, c-format
msgid ""
"Warning: invalid flag 0x%04x of partition table %d will be corrected by w"
"(rite)\n"
msgstr ""
"Varoitus: osiotaulun %2$d virheellinen lippu 0x%1$04x korjataan "
"kirjoitettaessa (w)\n"
msgid "Warning: invalid flag 0x%04x of partition table %d will be corrected by w(rite)\n"
msgstr "Varoitus: osiotaulun %2$d virheellinen lippu 0x%1$04x korjataan kirjoitettaessa (w)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1099
#, c-format
@ -2881,7 +2818,7 @@ msgstr ""
"Tyyppi 0 merkitsee tyhjää tilaa useissa järjestelmissä\n"
"(mutta ei Linuxissa). Tyyppiä 0 olevien osioiden\n"
"pitäminen ei todennäköisesti ole viisasta. Osion voi\n"
"poistaa käyttämällä \"d\"-komentoa.\n"
"poistaa käyttämällä ”d”-komentoa.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1480
#, c-format
@ -2918,9 +2855,9 @@ msgid "Changed system type of partition %d to %x (%s)\n"
msgstr "Osion %d järjestelmätyypiksi vaihdettiin %x (%s)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1515
#, fuzzy, c-format
msgid "System type of partition %d is unchanged to %x (%s)\n"
msgstr "Osion %d järjestelmätyypiksi vaihdettiin %x (%s)\n"
#, c-format
msgid "System type of partition %d is unchangedto %x (%s)\n"
msgstr "Osion %d järjestelmätyyppinä säilyi %x (%s)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1567
#, c-format
@ -2981,9 +2918,9 @@ msgstr ""
"Levy %s: %ld.%ld Gt, %lld tavua\n"
#: fdisk/fdisk.c:1614
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%d heads, %llu sectors/track, %d cylinders"
msgstr "%d päätä, %d sektoria/ura, %d sylinteriä"
msgstr "%d päätä, %llu sektoria/ura, %d sylinteriä"
#: fdisk/fdisk.c:1617
#, c-format
@ -2991,7 +2928,7 @@ msgid ", total %llu sectors"
msgstr ", yhteensä %llu sektoria"
#: fdisk/fdisk.c:1620
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Units = %s of %d * %d = %d bytes\n"
msgstr "Yksiköt = %2$d * %3$d = %4$d -tavuiset %1$s\n"
@ -3034,14 +2971,14 @@ msgstr ""
"Osiotaulumerkinnät eivät ole levyjärjestyksessä\n"
#: fdisk/fdisk.c:1848
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s: %d heads, %llu sectors, %d cylinders\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Levy %s: %d päätä, %d sektoria, %d sylinteriä\n"
"Levy %s: %d päätä, %llu sektoria, %d sylinteriä\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:1850
@ -3060,9 +2997,9 @@ msgid "Partition %d: head %d greater than maximum %d\n"
msgstr "Osio %d: pää %d on suurempi kuin maksimi %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:1902
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Partition %d: sector %d greater than maximum %llu\n"
msgstr "Osio %d: sektori %d on suurempi kuin maksimi %d\n"
msgstr "Osio %d: sektori %d on suurempi kuin maksimi %llu\n"
#: fdisk/fdisk.c:1905
#, c-format
@ -3072,8 +3009,7 @@ msgstr "Osio %d: sylinteri %d on suurempi kuin maksimi %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:1909
#, c-format
msgid "Partition %d: previous sectors %d disagrees with total %d\n"
msgstr ""
"Osio %d: edellinen sektorimäärä %d on ristiriidassa yhteismäärän %d kanssa\n"
msgstr "Osio %d: edellinen sektorimäärä %d on ristiriidassa yhteismäärän %d kanssa\n"
#: fdisk/fdisk.c:1941
#, c-format
@ -3096,10 +3032,9 @@ msgid "Logical partition %d not entirely in partition %d\n"
msgstr "Looginen osio %d ei ole kokonaan osiossa %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:1980
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Total allocated sectors %ld greater than the maximum %lld\n"
msgstr ""
"Varattujen sektoreiden kokonaismäärä %d on suurempi kuin maksimi %lld\n"
msgstr "Varattujen sektoreiden kokonaismäärä %ld on suurempi kuin maksimi %lld\n"
#: fdisk/fdisk.c:1983
#, c-format
@ -3112,9 +3047,9 @@ msgid "Partition %d is already defined. Delete it before re-adding it.\n"
msgstr "Osio %d on jo määritelty. Poista se ennen uudelleen lisäämistä.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2040
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Sector %llu is already allocated\n"
msgstr "Sektori %d on jo varattu\n"
msgstr "Sektori %llu on jo varattu\n"
#: fdisk/fdisk.c:2076
#, c-format
@ -3129,20 +3064,20 @@ msgid ""
"\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
"\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
msgstr ""
"\tValitan - tämä fdisk ei osaa käsitellä AIX-levynimiöitä.\n"
"\tValitettavasti tämä fdisk ei osaa käsitellä AIX-levynimiöitä.\n"
"\tJos haluat lisätä DOS-tyyppisiä osioita, luo ensin\n"
"\tuusi DOS-osiotaulu. (Komento o.)\n"
"\tVAROITUS: Uuden osiotaulun luominen tuhoaa levyn nykyisen sisällön.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2159
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\tSorry - this fdisk cannot handle Mac disk labels.\n"
"\tIf you want to add DOS-type partitions, create\n"
"\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
"\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
msgstr ""
"\tValitan - tämä fdisk ei osaa käsitellä AIX-levynimiöitä.\n"
"\tValitettavasti tämä fdisk ei osaa käsitellä Mac-levynimiöitä.\n"
"\tJos haluat lisätä DOS-tyyppisiä osioita, luo ensin\n"
"\tuusi DOS-osiotaulu. (Komento o.)\n"
"\tVAROITUS: Uuden osiotaulun luominen tuhoaa levyn nykyisen sisällön.\n"
@ -3184,7 +3119,7 @@ msgstr "e laajennettu"
#: fdisk/fdisk.c:2209
#, c-format
msgid "Invalid partition number for type `%c'\n"
msgstr "Virheellinen osionumero tyypille \"%c\"\n"
msgstr "Virheellinen osionumero tyypille ”%c”\n"
#: fdisk/fdisk.c:2245
#, c-format
@ -3195,12 +3130,12 @@ msgstr ""
"Osiotaulua on muutettu!\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2256
#: fdisk/fdisk.c:2254
#, c-format
msgid "Calling ioctl() to re-read partition table.\n"
msgstr "Kutsutaan osiotaulun uudelleen lukeva ioctl().\n"
#: fdisk/fdisk.c:2263
#: fdisk/fdisk.c:2270
#, c-format
msgid ""
"\n"
@ -3213,7 +3148,7 @@ msgstr ""
"Ydin käyttää edelleen vanhaa taulua.\n"
"Uutta taulua käytetään seuraavasta käynnistyksestä alkaen.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2273
#: fdisk/fdisk.c:2280
#, c-format
msgid ""
"\n"
@ -3225,7 +3160,7 @@ msgstr ""
"VAROITUS: Jos DOS 6.x -osioita luotiin tai muutettiin,\n"
"katso lisätietoja fdiskin manuaalisivulta.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2279
#: fdisk/fdisk.c:2286
#, c-format
msgid ""
"\n"
@ -3234,95 +3169,92 @@ msgstr ""
"\n"
"Virhe suljettaessa tiedostoa\n"
#: fdisk/fdisk.c:2283
#: fdisk/fdisk.c:2290
#, c-format
msgid "Syncing disks.\n"
msgstr "Synkronoidaan levyt.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2330
#: fdisk/fdisk.c:2337
#, c-format
msgid "Partition %d has no data area\n"
msgstr "Osiolla %d ei ole data-aluetta\n"
#: fdisk/fdisk.c:2335
#: fdisk/fdisk.c:2342
msgid "New beginning of data"
msgstr "Uusi datan alku"
#: fdisk/fdisk.c:2351
#: fdisk/fdisk.c:2358
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Asiantuntijakomento (m antaa ohjeen): "
#: fdisk/fdisk.c:2364
#: fdisk/fdisk.c:2371
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Sylinterien määrä"
#: fdisk/fdisk.c:2391
#: fdisk/fdisk.c:2398
msgid "Number of heads"
msgstr "Päiden määrä"
#: fdisk/fdisk.c:2418
#: fdisk/fdisk.c:2425
msgid "Number of sectors"
msgstr "Sektorien määrä"
#: fdisk/fdisk.c:2421
#: fdisk/fdisk.c:2428
#, c-format
msgid "Warning: setting sector offset for DOS compatiblity\n"
msgstr "Varoitus: asetetaan sektorisiirtymä DOS-yhteensopivuutta varten\n"
#: fdisk/fdisk.c:2480
#: fdisk/fdisk.c:2487
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '%s'! The util fdisk doesn't "
"support GPT. Use GNU Parted.\n"
"WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '%s'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROITUS: GPT (GUID Partition Table) havaittu laitteella ”%s”! Fdisk ei tue GPT:tä. Käytä GNU Partediä.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2502
#: fdisk/fdisk.c:2509
#, c-format
msgid "Disk %s doesn't contain a valid partition table\n"
msgstr "Levy %s ei sisällä kelvollista osiotaulua\n"
#: fdisk/fdisk.c:2513
#: fdisk/fdisk.c:2520
#, c-format
msgid "Cannot open %s\n"
msgstr "Laitetta %s ei voi avata\n"
#: fdisk/fdisk.c:2531 fdisk/sfdisk.c:2423
#: fdisk/fdisk.c:2538 fdisk/sfdisk.c:2423
#, c-format
msgid "cannot open %s\n"
msgstr "laitetta %s ei voi avata\n"
#: fdisk/fdisk.c:2551
#: fdisk/fdisk.c:2558
#, c-format
msgid "%c: unknown command\n"
msgstr "%c: tuntematon komento\n"
#: fdisk/fdisk.c:2621
#: fdisk/fdisk.c:2628
#, c-format
msgid "This kernel finds the sector size itself - -b option ignored\n"
msgstr "Tämä ydin löytää sektorin koon itse -- -b-valitsinta ei huomioida\n"
#: fdisk/fdisk.c:2625
#: fdisk/fdisk.c:2632
#, c-format
msgid ""
"Warning: the -b (set sector size) option should be used with one specified "
"device\n"
msgstr ""
"Varoitus: valitsinta -b (sektorikoon asetus) tulee käyttää yhden annetun "
"laitteen kanssa\n"
msgid "Warning: the -b (set sector size) option should be used with one specified device\n"
msgstr "Varoitus: valitsinta -b (sektorikoon asetus) tulee käyttää yhden annetun laitteen kanssa\n"
#: fdisk/fdisk.c:2686
#: fdisk/fdisk.c:2693
#, c-format
msgid "Detected an OSF/1 disklabel on %s, entering disklabel mode.\n"
msgstr ""
"Havaittiin OSF/1-levynimiö laitteella %s, siirrytään levynimiötilaan.\n"
msgstr "Havaittiin OSF/1-levynimiö laitteella %s, siirrytään levynimiötilaan.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2696
#: fdisk/fdisk.c:2703
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Komento (m antaa ohjeen): "
#: fdisk/fdisk.c:2712
#: fdisk/fdisk.c:2719
#, c-format
msgid ""
"\n"
@ -3331,16 +3263,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Nykyinen käynnistystiedosto on: %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:2714
#: fdisk/fdisk.c:2721
msgid "Please enter the name of the new boot file: "
msgstr "Anna uuden käynnistystiedoston nimi: "
#: fdisk/fdisk.c:2716
#: fdisk/fdisk.c:2723
#, c-format
msgid "Boot file unchanged\n"
msgstr "Käynnistystiedosto muuttumaton\n"
#: fdisk/fdisk.c:2789
#: fdisk/fdisk.c:2796
#, c-format
msgid ""
"\n"
@ -3352,7 +3284,6 @@ msgstr ""
"\n"
#: fdisk/fdiskmaclabel.c:30
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\tThere is a valid Mac label on this disk.\n"
@ -3365,17 +3296,15 @@ msgid ""
"\t erase the other disks as well, if unmirrored.)\n"
msgstr ""
"\n"
"\tTällä levyllä on kelvollinen AIX-nimiö.\n"
"\tValitettavasti Linux ei toistaiseksi osaa \n"
"\tkäsitellä tällaisia levyjä. Siitä huolimatta\n"
"\tjoitakin neuvoja:\n"
"\tTällä levyllä on kelvollinen Mac-nimiö.\n"
"\tValitettavasti fdisk(1) ei osaa käsitellä tällaisia\n"
"\tlevyjä. Käytä joko pdiskiä tai partedia osiotaulun\n"
"\tmuuttamiseen.\n"
"\tJoitakin neuvoja:\n"
"\t1. fdisk tuhoaa levyn tiedot kirjoitettaessa.\n"
"\t2. Varmista, että tämä levy EI ole enää elintärkeä\n"
"\t osa osioryhmää. (Jos on, muutkin levyt saattavat\n"
"\t tyhjentyä, ellei niitä ole peilattu.)\n"
"\t3. Varmista ennen tämän fyysisen osion tuhoamista,\n"
"\t että levy on loogisesti poistettu AIX-koneesta.\n"
"\t (Muussa tapauksessa sinusta tulee AIXpertti)."
#: fdisk/fdisksgilabel.c:80
msgid "SGI volhdr"
@ -3451,12 +3380,8 @@ msgstr "Linux RAID"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:163
#, c-format
msgid ""
"According to MIPS Computer Systems, Inc the Label must not contain more than "
"512 bytes\n"
msgstr ""
"MIPS Computer Systems, Inc:in mukaan nimiössä saa olla korkeintaan 512 "
"tavua\n"
msgid "According to MIPS Computer Systems, Inc the Label must not contain more than 512 bytes\n"
msgstr "MIPS Computer Systems, Inc:in mukaan nimiössä saa olla korkeintaan 512 tavua\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:182
#, c-format
@ -3464,7 +3389,7 @@ msgid "Detected sgi disklabel with wrong checksum.\n"
msgstr "Havaittiin sgi-levynimiö, jolla on väärä tarkistussumma.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:200
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (SGI disk label): %d heads, %llu sectors\n"
@ -3475,7 +3400,7 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Levy %1$s (SGI-levynimiö): %2$d päätä, %3$d sektoria\n"
"Levy %1$s (SGI-levynimiö): %2$d päätä, %3$llu sektoria\n"
"%4$d sylinteriä, %5$d fyysistä sylinteriä\n"
"%6$d ylimääräistä sekt/syl, lomitus %7$d:1\n"
"%8$s\n"
@ -3483,7 +3408,7 @@ msgstr ""
"\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:213
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (SGI disk label): %d heads, %llu sectors, %d cylinders\n"
@ -3491,7 +3416,7 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Levy %1$s (SGI-levynimiö): %2$d päätä, %3$d sektoria, %4$d sylinteriä\n"
"Levy %1$s (SGI-levynimiö): %2$d päätä, %3$llu sektoria, %4$d sylinteriä\n"
"Yksiköt = %6$d * %7$d -tavuiset %5$s\n"
"\n"
@ -3531,7 +3456,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Virheellinen käynnistystiedosto!\n"
"\tKäynnistystiedoston on oltava absoluuttinen, ei-tyhjä polku,\n"
"\tesim. \"/unix\" tai \"/unix.save\".\n"
"\tesim. ”/unix” tai ”/unix.save”.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:310
#, c-format
@ -3560,7 +3485,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"\tHuomaa, että käynnistystiedoston olemassaoloa ei tarkisteta.\n"
"\tSGI:n oletus on \"/unix\", ja varmuuskopiolle \"/unix.save\".\n"
"\tSGI:n oletus on ”/unix”, ja varmuuskopiolle ”/unix.save”.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:348
#, c-format
@ -3569,7 +3494,7 @@ msgid ""
"\tBootfile is changed to \"%s\".\n"
msgstr ""
"\n"
"\tKäynnistystiedostoksi muutettiin \"%s\".\n"
"\tKäynnistystiedostoksi muutettiin ”%s”.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:438
#, c-format
@ -3675,14 +3600,14 @@ msgid ""
"Type YES if you are sure about tagging this partition differently.\n"
msgstr ""
"On erittäin suositeltavaa, että osiolla siirtymän 0 kohdalla\n"
"on tyyppi \"SGI volhdr\". IRIX-järjestelmä olettaa, että\n"
"on tyyppi ”SGI volhdr”. IRIX-järjestelmä olettaa, että\n"
"erillistyökalut, kuten sash ja fx, voidaan hakea sen hakemistosta.\n"
"Vain \"SGI volume\" -kokolevyosuus voi rikkoa tätä sääntöä.\n"
"Kirjoita KYLLÄ, jos olet varma tämän osion merkitsemisestä toisin.\n"
"Vain ”SGI volume” -kokolevyosuus voi rikkoa tätä sääntöä.\n"
"Kirjoita JAA, jos olet varma tämän osion merkitsemisestä toisin.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:555 fdisk/fdisksunlabel.c:545
msgid "YES\n"
msgstr "KYLLÄ\n"
msgstr "JAA\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:580
#, c-format
@ -3711,13 +3636,12 @@ msgid ""
"covers the entire disk and is of type `SGI volume'\n"
msgstr ""
"On erittäin suositeltavaa, että yhdestoista osio\n"
"kattaa koko levyn ja on tyyppiä \"SGI volume\"\n"
"kattaa koko levyn ja on tyyppiä ”SGI volume”\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:672
#, c-format
msgid "You will get a partition overlap on the disk. Fix it first!\n"
msgstr ""
"Levyllä tulee olemaan päällekkäisiä osioita. Tämä on korjattava ensin!\n"
msgstr "Levyllä tulee olemaan päällekkäisiä osioita. Tämä on korjattava ensin!\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:677
#, c-format
@ -3740,8 +3664,7 @@ msgstr ""
#: fdisk/fdisksgilabel.c:729 fdisk/fdisksunlabel.c:220
#, c-format
msgid ""
"Warning: BLKGETSIZE ioctl failed on %s. Using geometry cylinder value of %"
"d.\n"
"Warning: BLKGETSIZE ioctl failed on %s. Using geometry cylinder value of %d.\n"
"This value may be truncated for devices > 33.8 GB.\n"
msgstr ""
"Varoitus: BLKGETSIZE-ioctl epäonnistui laitteelle %s. Käytetään geometrian\n"
@ -3784,26 +3707,23 @@ msgstr "SunOS stand"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:47
msgid "SunOS var"
msgstr "SunOS-var"
msgstr "SunOS var"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:48
msgid "SunOS home"
msgstr "SunOS home"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:49
#, fuzzy
msgid "SunOS alt sectors"
msgstr "%lld varaamatonta sektoria\n"
msgstr "SunOS alt sectors"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:50
#, fuzzy
msgid "SunOS cachefs"
msgstr "SunOS home"
msgstr "SunOS cachefs"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:51
#, fuzzy
msgid "SunOS reserved"
msgstr "SunOS usr"
msgstr "SunOS reserved"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:55 fdisk/i386_sys_types.c:100
msgid "Linux raid autodetect"
@ -3824,27 +3744,24 @@ msgstr ""
"(s-komento päävalikossa)\n"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:147
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Detected sun disklabel with wrong version [0x%08x].\n"
msgstr "Havaittiin sgi-levynimiö, jolla on väärä tarkistussumma.\n"
msgstr "Havaittiin sun-levynimiö, jolla on väärä versio [0x%08x].\n"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:152
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Detected sun disklabel with wrong sanity [0x%08x].\n"
msgstr "Havaittiin sgi-levynimiö, jolla on väärä tarkistussumma.\n"
msgstr "Havaittiin sun-levynimiö, jolla on väärä sanity-arvo [0x%08x].\n"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:157
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Detected sun disklabel with wrong num_partitions [%u].\n"
msgstr "Havaittiin sgi-levynimiö, jolla on väärä tarkistussumma.\n"
msgstr "Havaittiin sun-levynimiö, jolla on väärä num_partitions-arvo [%u].\n"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:162
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Warning: Wrong values need to be fixed up and will be corrected by w(rite)\n"
msgstr ""
"Varoitus: osiotaulun %2$d virheellinen lippu 0x%1$04x korjataan "
"kirjoitettaessa (w)\n"
#, c-format
msgid "Warning: Wrong values need to be fixed up and will be corrected by w(rite)\n"
msgstr "Varoitus: Väärät arvot korjataan kirjoitettaessa (w)\n"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:192
#, c-format
@ -3925,13 +3842,13 @@ msgid ""
"tagged with 82 (Linux swap): "
msgstr ""
"On erittäin suositeltavaa, että osio siirtymän 0 kohdalla\n"
"on tyypiltään UFS, EXT2FS tai SunOS-sivutus. Linuxin sivutusosion\n"
"on tyypiltään UFS, EXT2FS tai ”SunOS swap”. Linuxin sivutusosion\n"
"sijoittaminen sinne saattaa tuhota osiotaulun ja käynnistyslohkon.\n"
"Kirjoita KYLLÄ, jos olet erittäin varma, että haluat osion tyypiksi\n"
"Kirjoita JAA, jos olet erittäin varma, että haluat osion tyypiksi\n"
"merkittävän 82 (Linux-sivutus): "
#: fdisk/fdisksunlabel.c:572
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (Sun disk label): %d heads, %llu sectors, %d rpm\n"
@ -3943,16 +3860,17 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Levy %1$s (Sun-levynimiö): %2$d päätä, %3$d sektoria,\n"
"Levy %1$s (Sun-levynimiö): %2$d päätä, %3$llu sektoria\n"
"%4$d kierrosta minuutissa, %5$d sylinteriä, %6$d vaihtoehtoista\n"
"sylinteriä, %7$d fyysistä sylinteriä, %8$d ylimääräistä sekt/syl,\n"
"sylinteriä, %7$d fyysistä sylinteriä, %8$d ylimääräistä sekt/syl\n"
"lomitus %9$d:1\n"
"%10$s\n"
"Yksiköt = %12$d * 512 -tavuiset %11$s\n"
"Nimiötunniste: %10$s\n"
"Osiotunniste: %11$s\n"
"Yksiköt = %13$d * 512 -tavuiset %12$s\n"
"\n"
#: fdisk/fdisksunlabel.c:588
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (Sun disk label): %d heads, %llu sectors, %d cylinders\n"
@ -3960,7 +3878,7 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Levy %1$s (Sun-levynimiö): %2$d päätä, %3$d sektoria, %4$d sylinteriä\n"
"Levy %1$s (Sun-levynimiö): %2$d päätä, %3$llu sektoria, %4$d sylinteriä\n"
"Yksiköt = %6$d * 512 -tavuiset %5$s\n"
"\n"
@ -4453,8 +4371,7 @@ msgid ""
"This will give problems with all software that uses C/H/S addressing.\n"
msgstr ""
"Varoitus: epätodennäköinen sektorimäärä (%lu) - yleensä korkeintaan 63\n"
"Tästä aiheutuu ongelmia kaikkien C/H/S-osoitusta käyttävien ohjelmien "
"kanssa.\n"
"Tästä aiheutuu ongelmia kaikkien C/H/S-osoitusta käyttävien ohjelmien kanssa.\n"
#: fdisk/sfdisk.c:507
#, c-format
@ -4469,25 +4386,18 @@ msgstr ""
# bugiraportti täytyy lähettää joskus
#: fdisk/sfdisk.c:589
#, c-format
msgid ""
"%s of partition %s has impossible value for head: %lu (should be in 0-%lu)\n"
msgid "%s of partition %s has impossible value for head: %lu (should be in 0-%lu)\n"
msgstr "Osion %2$s %1$s pääarvo on mahdoton: %3$lu (tulee olla 0-%4$lu)\n"
#: fdisk/sfdisk.c:594
#, c-format
msgid ""
"%s of partition %s has impossible value for sector: %lu (should be in 1-%"
"lu)\n"
msgstr ""
"Osion %2$s \"%1$s\":n sektoriarvo on mahdoton: %3$lu (tulee olla 1-%4$lu)\n"
msgid "%s of partition %s has impossible value for sector: %lu (should be in 1-%lu)\n"
msgstr "Osion %2$s ”%1$s”:n sektoriarvo on mahdoton: %3$lu (tulee olla 1-%4$lu)\n"
#: fdisk/sfdisk.c:599
#, c-format
msgid ""
"%s of partition %s has impossible value for cylinders: %lu (should be in 0-%"
"lu)\n"
msgstr ""
"Osion %2$s \"%1$s\":n sylinteriarvo on mahdoton: %3$lu (tulee olla 0-%4$lu)\n"
msgid "%s of partition %s has impossible value for cylinders: %lu (should be in 0-%lu)\n"
msgstr "Osion %2$s ”%1$s”:n sylinteriarvo on mahdoton: %3$lu (tulee olla 0-%4$lu)\n"
#: fdisk/sfdisk.c:639
#, c-format
@ -4541,8 +4451,7 @@ msgid ""
"Units = cylinders of %lu bytes, blocks of 1024 bytes, counting from %d\n"
"\n"
msgstr ""
"Yksiköt = sylinterit %lu-tavuisia, lohkot 1024-tavuisia, lasketaan %d "
"alkaen\n"
"Yksiköt = sylinterit %lu-tavuisia, lohkot 1024-tavuisia, lasketaan %d alkaen\n"
"\n"
#: fdisk/sfdisk.c:924
@ -4584,8 +4493,7 @@ msgid ""
"Units = mebibytes of 1048576 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from %d\n"
"\n"
msgstr ""
"Yksiköt = 1048576-tavuiset megatavut, 1024-tavuiset lohkot, alkaen kohdasta %"
"d\n"
"Yksiköt = 1048576-tavuiset megatavut, 1024-tavuiset lohkot, alkaen kohdasta %d\n"
"\n"
#: fdisk/sfdisk.c:941
@ -4709,8 +4617,7 @@ msgid ""
"Warning: more than one primary partition is marked bootable (active)\n"
"This does not matter for LILO, but the DOS MBR will not boot this disk.\n"
msgstr ""
"Varoitus: useampi kuin yksi ensiöosio on merkitty käynnistettäväksi "
"(aktiiviseksi)\n"
"Varoitus: useampi kuin yksi ensiöosio on merkitty käynnistettäväksi (aktiiviseksi)\n"
"Se ei haittaa LILOa, mutta DOS MBR ei käynnistä tältä levyltä.\n"
#: fdisk/sfdisk.c:1306
@ -4719,7 +4626,7 @@ msgid ""
"LILO disregards the `bootable' flag.\n"
msgstr ""
"Varoitus: yleensä vain ensiöosiolta voi käynnistää\n"
"LILO ei välitä \"käynnistettävä\"-lipusta.\n"
"LILO ei välitä ”käynnistettävä”-lipusta.\n"
#: fdisk/sfdisk.c:1312
msgid ""
@ -4727,8 +4634,7 @@ msgid ""
"This does not matter for LILO, but the DOS MBR will not boot this disk.\n"
msgstr ""
"Varoitus: yht