updated Dutch translation

pull/574/head
Frans Spiesschaert 2 months ago committed by Serge Hallyn
parent 8e53db927a
commit 1b0e189e35
  1. 72
      po/nl.po

@ -1,14 +1,14 @@
# dutch po-file for shadow
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Bart Cornelis <cobaco@linux.be>, 2004, 2006.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2021.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2022.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shadow 4.9\n"
"Project-Id-Version: shadow 4.12.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-shadow-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-27 22:49+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-13 21:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2022-09-27 17:08+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
@ -541,10 +541,10 @@ msgstr "%s: optie '%s' vereist een argument\n"
msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgstr "%s: afgeven van rechten is mislukt (%s)\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: invalid chroot path '%s'\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid chroot path '%s', only absolute paths are supported.\n"
msgstr "%s: ongeldig chroot-pad '%s'\n"
msgstr ""
"%s: ongeldig chroot-pad '%s', enkel absolute paden worden ondersteund.\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot access chroot directory %s: %s\n"
@ -1800,9 +1800,8 @@ msgstr ""
"%s: Doelproces %u is van een andere gebruiker: uid:%lu pw_uid:%lu st_uid:"
"%lu, gid:%lu pw_gid:%lu st_gid:%lu\n"
#, fuzzy
msgid " -b, --badname allow bad names\n"
msgstr " -b, --badname slechte namen toestaan\n"
msgstr " -b, --badname slechte namen toestaan\n"
msgid " -r, --system create system accounts\n"
msgstr " -r, --system systeem-accounts aanmaken\n"
@ -1993,10 +1992,9 @@ msgstr "Het wachtwoord van %s kan niet veranderd worden.\n"
msgid "The password for %s cannot be changed yet.\n"
msgstr "Het wachtwoord van %s kan nog niet veranderd worden.\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: shadow passwords required for -e\n"
#, c-format
msgid "%s: malformed password data obtained for user %s\n"
msgstr "%s: shadow-wachtwoorden zijn vereist voor -e\n"
msgstr "%s: misvormde wachtwoordgegevens verkregen voor gebruiker %s\n"
#, c-format
msgid ""
@ -2070,10 +2068,9 @@ msgstr "ongeldige regel in het wachtwoordbestand"
msgid "duplicate password entry"
msgstr "identieke regel in wachtwoordbestand"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: invalid user name '%s': use --badname to ignore\n"
#, c-format
msgid "invalid user name '%s': use --badname to ignore\n"
msgstr "%s: ongeldige gebruikersnaam '%s': gebruik --badname om te negeren\n"
msgstr "ongeldige gebruikersnaam '%s': gebruik --badname om te negeren\n"
#, c-format
msgid "invalid user ID '%lu'\n"
@ -2295,10 +2292,9 @@ msgstr "%s: de %s-instellingen in %s zullen genegeerd worden\n"
msgid "%s: cannot create new defaults file: %s\n"
msgstr "%s: kan geen nieuw bestand met standaardwaarden aanmaken: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot create directory for defaults file\n"
msgstr "%s: kan geen nieuw bestand met standaardwaarden aanmaken\n"
msgstr "%s: kan geen map aanmaken voor bestand met standaardwaarden\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
@ -2346,9 +2342,8 @@ msgstr ""
"\n"
"Opties:\n"
#, fuzzy
msgid " --badname do not check for bad names\n"
msgstr " --badname niet op slechte namen controleren\n"
msgstr " --badname niet op slechte namen controleren\n"
msgid ""
" -b, --base-dir BASE_DIR base directory for the home directory of "
@ -2599,14 +2594,9 @@ msgstr ""
msgid "Setting mailbox file permissions"
msgstr "Bestandsrechten van postvak-bestand worden ingesteld"
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s warning: %s's uid %d outside of the SYS_UID_MIN %d and SYS_UID_MAX %d "
#| "range.\n"
#, c-format
msgid "%s warning: %s's uid %d is greater than SYS_UID_MAX %d\n"
msgstr ""
"%s waarschuwing: %s zijn/haar uid %d valt buiten het bereik SYS_UID_MIN %d "
"en SYS_UID_MAX %d.\n"
msgstr "%s waarschuwing: %s zijn/haar uid %d is groter dan SYS_UID_MAX %d.\n"
#, c-format
msgid ""
@ -2828,20 +2818,13 @@ msgstr ""
" -p, --password WACHTWOORD versleuteld wachtwoord als nieuw wachtwoord\n"
" gebruiken\n"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " -a, --append append the user to the supplemental "
#| "GROUPS\n"
#| " mentioned by the -G option without "
#| "removing\n"
#| " the user from other groups\n"
msgid ""
" -r, --remove remove the user from only the supplemental "
"GROUPS\n"
" mentioned by the -G option without removing\n"
" the user from other groups\n"
msgstr ""
" -a, --append gebruiker toevoegen aan de bijkomende "
" -r, --remove gebruiker verwijderen uit de bijkomende "
"GROEPEN,\n"
" vermeld bij de optie -G, zonder hem/haar\n"
" te verwijderen uit andere groepen\n"
@ -2907,7 +2890,7 @@ msgstr "%s: geen opties\n"
#, c-format
msgid "%s: %s and %s are mutually exclusive flags\n"
msgstr ""
msgstr "%s: %s en %s zijn elkaar uitsluitende vlaggen\n"
#, c-format
msgid "%s: the -L, -p, and -U flags are exclusive\n"
@ -3082,22 +3065,3 @@ msgstr "%s: kan %s niet herstellen: %s (uw aanpassingen staan in %s)\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to find tcb directory for %s\n"
msgstr "%s: tcb-map van %s vinden is mislukt\n"
#~ msgid "Usage: id\n"
#~ msgstr "Gebruik: id\n"
#, c-format
#~ msgid "Last login: %.19s on %s"
#~ msgstr "Laatst aangemeld: %.19s om %s"
#, c-format
#~ msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
#~ msgstr "%s: ongeldige gebruikersnaam '%s'\n"
#, c-format
#~ msgid "%s: password expiry information changed.\n"
#~ msgstr "%s: gegevens in verband met wachtwoordverloop zijn gewijzigd.\n"
#, c-format
#~ msgid "invalid user name '%s'\n"
#~ msgstr "ongeldige gebruikersnaam '%s'\n"

Loading…
Cancel
Save